Mẫu cầu nguyện Taizé Chúa nhật I Mùa Chay năm B

Mẫu cầu nguyện Taizé Chúa nhật I Mùa Chay năm B

 

 

 

 

  

WGPSG -- Dưới đây là Icône và mẫu cầu nguyện Taizé để sử dụng vào tuần lễ của Chúa nhật I Mùa Chay năm B.


Ban Cầu Nguyện Taizé của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn thực hiện.

 

 

Top