Mẫu Cầu Nguyện: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm B

Mẫu Cầu Nguyện: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm B

Mẫu Cầu Nguyện 01 (CN I MÙA VỌNG)

Chủ đề: HÃY TỈNH THỨC

Dấu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Cầu xin Chúa Thánh Thần

COME AND PRAY IN US ( Sách Bài hát, tr. 4 )

Giới thiệu chủ đề cầu nguyện

Kính thưa cộng đoàn,

Đời sống Kitô hữu là cuộc lữ hành tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Thế nhưng giữa cuộc sống ồn ào, bon chen và nhiều âu lo, làm sao chúng ta có thể nhận ra thánh ý Ngài.

Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta “Hãy tỉnh thức”. Tỉnh thức để nhận ra thánh ý Chúa qua mọi hoàn cảnh, biến cố cuộc sống và mau mắn thi hành thánh ý Ngài.   

Giờ đây, trong sự thức tỉnh nội tâm, chúng ta cùng hướng lòng lên Thiên Chúa để chúc tụng, cảm tạ và xin ơn Ngài.

1. Ca ngợi khen        

BLESS THE LORD ( Sách Bài hát, tr. 8 )

(một người đọc chậm lời của bài hát – sau đó đàn bắt đầu)

2. Ca vịnh – Đáp ca (Alleluia)

Tv.79 (2) ( Sách Bài hát, tr. 43 )

Ca đoàn xướng: Vườn nho của Chúa ... (3 lần)

2ac.3b Lạy mục tử nhà Israel, xin hãy lắng tai nghe.
Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,
xin giãi sáng hiển linh. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài,
đến cùng chúng con và xin cứu độ.

Cộng đoàn: Vườn nho của Chúa ... (2 lần)

15-16 Lạy Chúa tể càn khôn, xin trở lại,
tự cõi trời xin ngó xuống mà xem.
Xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,
bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,
và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

Cộng đoàn: Vườn nho của Chúa ... (2 lần)

18-19 Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu,
là con người được Chúa ban sức mạnh.
Chúng con nguyện chẳng xa Chúa nữa đâu,
cúi xin Ngài ban cho được sống,
để chúng con xưng tụng Danh Ngài.

Cộng đoàn: Vườn nho của Chúa ... (3 lần)

(thinh lặng 1 phút)

3. Ca ánh sáng

CHÚA LÀ ÁNH SÁNG ( Sách Bài hát, tr. 62 )

(một người đọc chậm lời của bài hát – sau đó đàn bắt đầu)

4. Ca Tin Mừng: Mc 13,33-37

LỜI NGÀI ( Sách Bài hát, tr. 70 )

Ca đoàn xướng: Lời Ngài là sức sống của con…  (3 lần)

Hướng dẫn

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô

33  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng : “Anh em hãy coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến”.

Cộng đoàn: Lời Ngài là sức sống của con…  (2 lần)

34-35 Cũng như người kia trẩy đi phương xa, trao quyền cho đầy tớ, chỉ định mỗi người một việc và ra lệnh cho người giữ cửa hãy tỉnh thức. Vậy anh em phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến.

Cộng đoàn: Lời Ngài là sức sống của con…  (2 lần)

36-37 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!"

Cộng đoàn: Lời Ngài là sức sống của con…  (3 lần)

(thinh lặng 3 phút)

5. Ca suy niệm

TRÔNG CHỜ CHÚA ĐẾN ( Sách Bài hát, tr. 80 )

(một người đọc chậm lời của bài hát – sau đó đàn bắt đầu)

Gợi ý suy niệm

Cuộc sống tiện nghi, đầy đủ vật chất nhiều lúc đã làm chúng ta “ngủ quên”, “ngủ vùi” trong hạnh phúc giả tạo của trần thế. Những giá trị trần thế đã khiến chúng ta không còn đủ tỉnh thức, đủ khôn ngoan sáng suốt để nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống, hầu tìm kiếm giá trị vĩnh cửu, bất diệt là hạnh phúc Nước Trời.

Trong những phút giây thinh lặng, chúng ta mở lòng mở trí để Chúa sửa đổi, uốn nắn và nhất là giúp chúng ta luôn có một thái độ tỉnh thức, sẵn sàng nhận ra thánh ý của Chúa mà sống theo ý Ngài.

(thinh lặng 5 phút)

6. Lời cầu - Lời đáp (Kyrie Eleison)

KYRIE ELEISON ( Sách Bài hát tr. 373 )

Ca đoàn xướng: Kyrie Eleison (3 lần)

Xướng:Điu Thy nói vi anh em, Thy cũng nói vi hết mi người là: Hãy tnh thc”. Lạy Chúa, lối sống hưởng thụ thường làm cho con người hôm nay không nhận ra chân lý của Chúa. Xin Chúa giúp cho mọi mọi thành phần dân Chúa, biết nhận ra đâu là chân lý, đâu là ý nghĩa của cuộc sống con người, qua những dấu chỉ thời đại.

Cộng đoàn: Kyrie Eleison (2 lần)

Xướng:Điu Thy nói vi anh em, Thy cũng nói vi hết mi người là: Hãy tnh thc”. Lạy Chúa, thế giới hôm nay còn nhiều hận thù và chiến tranh. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia luôn tỉnh táo trước những quyết định của mình, sao cho luôn phù hợp với việc thăng tiến con người.

Cộng đoàn: Kyrie Eleison (2 lần)

Xướng:Điu Thy nói vi anh em, Thy cũng nói vi hết mi người là: Hãy tnh thc”. Lạy Chúa, những khát vọng tâm linh của con người cần có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để đạt đến ơn cứu độ. Xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh được tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để gìn giữ và hướng dẫn đoàn chiên trên đường lữ hành về Nhà Cha.

Cộng đoàn: Kyrie Eleison (2 lần)

Xướng:Điu Thy nói vi anh em, Thy cũng nói vi hết mi người là: Hãy tnh thc”. Lạy Chúa, chúng con thường ngủ mê trong sự lười biếng của mình nên không nhận ra thánh ý Chúa.  Xin Chúa cho cộng đoàn chúng con luôn tỉnh thức để sẵn sàng tìm kiếm và mau mắn thi hành thánh ý Chúa.

Cộng đoàn: Kyrie Eleison (3 lần)

(thinh lặng 1 phút)

7. Kinh Lạy Cha

8. Lời nguyện kết thúc

Lạy Chúa, Chúa là Đấng chúng con tôn thờ. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức đợi chờ Chúa Kitô ngự đến, để khi Người đến và gõ cửa, chúng con sẽ hân hoan đón mừng Người.

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Amen.

9. Chúc lành

Vị chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em

Cộng đoàn: Và ở cùng cha (thầy)

Vị chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Cộng đoàn: Amen

Nếu chủ sự không có phải là Linh mục hay phó tế :

Vị chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta, xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa tới cuộc sống muôn đời.

Cộng đoàn: Amen

10. Bài ca kết thúc

CA NGỢI CHÚA ( Sách Bài Hát, tr. 376 )

Top