Lễ tấn phong tân Giám mục phó Giáo phận Quy Nhơn

Lễ tấn phong tân Giám mục phó Giáo phận Quy Nhơn

WGPSG (4.2.2020) -- Sáng nay, thứ năm 4-2-2010, lễ tấn phong Giám mục cho Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi đã được cử hành tại khuôn viên chủng viện giáo phận Quy Nhơn.

Tân Giám Mục

Tân GM Matthêu sinh ngày 13-10-1951 tại Gò Thị, thụ phong linh mục năm 1989. Ngài đã từng làm chánh xứ Nam Bình (1989 – 2000), giáo sư ĐCV Sao Biển (1994 – 2000, 2005 - 2009), du học tại Rôma (2000 – 20005) và tốt nghiệp Tiến sĩ Luân lý, chánh xứ giáo xứ Chánh toà Quy Nhơn (2005 – 2009), Hạt trưởng Hạt Bình Định (2006 – 2009). Ngài được ĐTC Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm GM ngày 31-12-2009. Đức Tân Giám mục chọn khẩu hiệu: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi.”

Lễ Tấn Phong Giám Mục

Thánh lễ tấn phong khởi sự vào lúc 6g sáng với đoàn rước từ Toà GM đến lễ đài, gồm ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn, 24 Giám mục VN, Đan viện trưởng Thiên An, và khoảng 320 linh mục đồng tế. Tham dự thánh lễ có gần 300 chủng sinh, tu sĩ nam nữ và 5000 giáo dân giáo phận Quy Nhơn và các giáo phận khác.

Thánh lễ do ĐGM Chủ tịch HĐGMVN Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế. Nghi thức tấn phong do ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ phong, và hai vị phụ phong là hai người bạn của vị Tân Chức: ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh và ĐGM Giuse Nguyễn Năng.

Nghi thức tấn phong gồm có:

1. Các nghi thức chuẩn bị:
- Giới thiệu tiến chức
- Bài Giảng lễ do ĐGM Cosma Hoàng Văn Đạt
- Lời hứa của tiến chức
- Kinh cầu Các Thánh.

2. Nghi thức chính yếu:
- Đặt tay
- Lời nguyện phong chức.

3. Nghi thức diễn nghĩa:
- Xức dầu thánh trên đầu tiến chức
- Trao sách Tin Mừng
- Trao nhẫn
- Đội mũ Mitra
- Trao gậy
- Trao hôn bình an.

Sau phần Phụng vụ Thánh Thể, Đức Tân GM nhận mũ mitra, gậy chủ chăn và được hai Giám mục phụ phong dẫn đi ban phép lành cho Dân Chúa.

Tiếp theo, ĐGM Chủ tịch HĐGMVN chúc mừng Tân Chức, Cha Tổng Đại diện Giáo phận Quy Nhơn chúc mừng Tân GM phụ tá Quy Nhơn, và vị Tân GM ngỏ lời cám ơn. Thánh lễ tấn phong kết thúc vào lúc 8g20.

Giáo phận Quy Nhơn

Trong năm 2009 vừa qua, đã có 4 Tân Giám mục VN được Toà Thánh bổ nhiệm, trong đó có 2 vị gốc Giáo phận Quy Nhơn là GM Vinh sơn Nguyễn Văn Bản và GM Matthêu Nguyễn Văn Khôi. Đây quả là một vinh dự cho một giáo phận miền duyên hải Nam Trung Bộ VN với diện tích 16.194 cây số vuông, và có lịch sử lâu dài tới gần 400 năm.

Giáo phận Quy Nhơn ngày nay là phần còn lại của giáo phận Đàng Trong rộng lớn ngày xưa. Vào tháng 7 năm 1618, cha Francesco Buzami đã đến Quy Nhơn và thành lập trụ sở truyền giáo đầu tiên tại Nước Mặn, thôn An Hoà, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ngày nay. Nước Mặn còn là chiếc nôi La tinh hoá tiếng Việt. Các vị thừa sai tiên phong của Dòng Tên như cha Buzomi, cha Borri, cha Diaz, cha De Pina đã ở đây làm việc, ghi lại âm tiếng Việt để viết kinh bổn, và dạy tiếng Việt cho các vị thừa sai đến sau. Đặc biệt có cha Đắc Lộ được coi có công lớn trong việc hình thành chữ quốc ngữ.

Sau 40 năm Lời Chúa được rao giảng tại vùng đất này, ngày 9-9-1659, Toà Thánh lập hai giáo phận: Giáo phận Đàng Ngoài từ sông Gianh trở ra Bắc, Giáo phận Đàng Trong từ sông Gianh trở vô Nam. Vị Giám quản tông toà đầu tiên của Đàng Trong là ĐGM Pierre Lambet de La Motte.

Vị chủ chăn thứ mười của Giáo phận Đàng Trong là Thánh GM Étienne Théodore Cuénot Thể đã đặt Toà Giám mục tại Gò Thị. Ngày 1-8-1841, tại Gò Thị, Đức cha Cuénot tấn phong cho cha Dominique Lefebvre Ngãi làm Giám mục phó Giáo phận Đàng Trong. Ngày 5, 6 và 10-8-1841, ĐGM Cuénot nhóm họp công nghị Giáo phận Đàng Trong tại Gò Thị.

Ngày 17-5-1844, Giáo phận Đàng Trong được chia làm hai: Giáo phận Tây Đàng Trong gồm 6 tỉnh phía Nam và Cao Miên do ĐGM Lefebvre Ngãi cai quản, phần còn lại do ĐGM Cuénot cai quản.

Từ đó đến nay, với nhiều lần phân chia khác nữa, Giáo phận Quy Nhơn hiện còn lại ba tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi và Phú Yên. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cùng với nhiều cuộc chiến tranh, bách hại và thiên tai, Giáo phận miền duyên hải này đã phải chịu nhiều mất mát về nhân sự cũng như cơ sở vật chất. Giữa những khó khăn như thế, Quy Nhơn đã có hàng hàng lớp lớp thế hệ tín hữu sống và làm chứng cho Tin Mừng, nổi bật là Á Thánh Anrê Phú Yên, Thánh GM Cuénot Thể, Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông.

Đặc biệt, với việc Toà Thánh bổ nhiệm giám mục cho hai người con ưu tú của Giáo phận trong năm vừa qua, cộng đoàn dân Chúa Quy Nhơn đã hết sức phấn khởi để hăng hái tiếp nối công cuộc truyền giáo của các bậc tiền bối, nâng cao dân trí, tái thiết hạ tầng cơ sở, làm sao cho giáo dân thấm nhuần giáo lý để sống đức tin vững mạnh.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top