Lễ mừng Đại thọ 100 tuổi của Linh mục Inhaxiô Nguyễn Đức Trị

Lễ mừng Đại thọ 100 tuổi của Linh mục Inhaxiô Nguyễn Đức Trị

WGPSG -- Trong ngày mừng kính thánh Gioan Maria Vianney, vào lúc 10g30 tại nhà Hưu dưỡng linh mục Bắc Ninh, một Thánh lễ được tổ chức để mừng Bổn mạng nhà hưu dưỡng và mừng đại thọ 100 tuổi của Linh mục Inhaxiô Nguyễn Đức Trị.

Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt đã chủ tế Thánh lễ cùng với 35 linh mục gốc Bắc Ninh.

Trong bài giảng, ĐGM nói đến sự khó nghèo của Thánh Gioan Maria Vianney. Ngài nhấn mạnh sự thánh thiện của linh mục và linh mục phải nên thánh, nếu không nên thánh thì thật uổng cả một đời linh mục và vì linh mục thánh thiện thì giáo dân đạo đức.

Tham dự Thánh lễ có khoảng 300 người gồm tu sĩ, giáo dân và thân nhân của cha Inhaxiô.

Cha Inhaxiô sinh năm 1910 tại xứ Đạo Ngạn, Bắc Ninh trong gia đình có 4 anh em trai. Thụ phong linh mục vào ngày18/3/1939 lúc 29 tuổi. Hiện nay bào đệ của ngài là linh mục Inhaxiô Nguyễn Đức Chấn cũng đã được 95 tuổi, cùng sống trong nhà hưu dưỡng cùng với ngài. Trong lịch sử 127 năm Giáo phận Bắc Ninh, đây là lần đầu tiên mới có một linh mục sống được 100 tuổi, một hồng ân Chúa ban, cầu chúc phúc lành của Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên ngài trong những ngày lữ hành về quê trời.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top