Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha François Pallu

Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha François Pallu

Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha François Pallu

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng dẫn đưa chúng con tới nguồn ơn cứu độ đầy tràn. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Cha Pa-luy (Pallu)/ vị thừa sai đầy lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh tại Á Châu, bằng nỗ lực tạo nhịp cầu nối kết yêu thương trong Hội Thánh Chúa Kitô. Nhờ công khó nhọc của ngài mà cha ông chúng con đã được ơn đón nhận đức tin tinh truyền, và chúng con vẫn đang được hưởng nhờ muôn ơn lành từ kho tàng đức tin tông truyền quý giá này.

Chúng con nài xin Chúa ban cho Đức Cha Pa-luy được vinh hiển trong hàng ngũ các thánh, để những đức tính cao đẹp của ngài tỏa chiếu rạng ngời vinh quang Chúa, và soi sáng cho đời sống của mọi thành phần Dân Chúa, nhờ đó mọi người chúng con biết noi gương các nhân đức của ngài mà cùng nhau xây dựng Hội Thánh Chúa, và hăng say loan báo Tin Mừng.

Giờ đây chúng con cậy nhờ công phúc của Đức Cha Pa-luy, xin Chúa ban cho (chúng) con ơn này (nêu những ơn cần xin).

Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, là Đấng từ bi và giàu lòng thương xót, Đấng duy nhất là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen

Imprimatur
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2022

(đã ấn ký)

+Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội
(Được HĐGM Việt Nam uỷ nhiệm)

 

Lưu ýNếu Quý vị nhận được ơn lành do lời chuyển cầu của Đức Cha François Pallu, xin vui lòng báo cho chúng tôi qua email: onlanhdcpallu@gmail.com hoặc địa chỉ: Toà Tổng Giám Mục Hà Nội, 40 Nhà Chung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xin chân thành cám ơn.

WHĐ (01.8.2022)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top