Khóa học: Tìm hiểu Phúc Âm Nhất Lãm

Khóa học: Tìm hiểu Phúc Âm Nhất Lãm

Khóa học: Tìm hiểu Phúc Âm Nhất Lãm

"Người ta nói Con Người là ai?... Thế còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Đó là câu hỏi mà Đức Giêsu đã ngỏ với các môn đệ khi Thầy trò đến vùng kế cận thành Xêdarê Philipphê (x. Mt 16,13tt). Giờ đây, câu hỏi ấy cũng được Đức Giêsu gửi đến cho mỗi người chúng ta. Để có thể trả lời như Thánh Phêrô, chúng ta hãy cùng nhau trở lại miền đất Palestin và làm sống lại những kỷ niệm của người môn đệ Đức Giêsu qua các sách Tin Mừng, đặc biệt qua ba sách Tin Mừng - Mátthêu, Mátcô và Luca - thường được gọi là Tin Mừng Nhất Lãm (Synope) vì được coi như có chung một cái nhìn.

Các sách Tin Mừng bao gồm những kỷ niệm, đồng thời cũng là dấu ấn niềm tin của người môn đệ về vị Thầy của mình. Khi viết sách Tin Mừng, những người môn đệ này muốn giúp cho dòng người môn đệ tiếp nối ông có được kinh nghiệm thực sự về Đức Giêsu mà ông đã trải qua, những kinh nghiệm cả hai chiều kích thần linh là nhân loại.

Học viện Mục vụ TGP xin giới thiệu với những ai yêu mến Lời Chúa Giảng khóa Tìm hiểu Phúc Âm Nhất Lãm, khởi sự vào thứ Hai, ngày 13.2.2017, do nữ tu Agnès Nguyễn Thị Cảnh Tuyết phụ trách.

Top