ĐTC Phanxicô: Không thể bỏ qua tầm quan trọng của chiều kích tâm linh trong giáo dục

ĐTC Phanxicô: Không thể bỏ qua tầm quan trọng của chiều kích tâm linh trong giáo dục

ĐTC Phanxicô: Không thể bỏ qua tầm quan trọng của chiều kích tâm linh trong giáo dục

Hội nghị chuyên đề diễn ra tại Đại học La Salle ở Manila, Philippines, trong hai ngày 8 và 9/11/2023, quy tụ các hiệu trưởng, giáo sư và sinh viên đại học đến từ các châu lục.

Uniservitate

Uniservitate là một chương trình thúc đẩy học tập và phục vụ liên đới trong các cơ sở giáo dục đại học Công giáo, theo Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô, tìm cách cung cấp một nền giáo dục toàn diện cho các thế hệ mới, lôi kéo họ tham gia tích cực vào các vấn đề của thời đại chúng ta để họ có thể trở thành những người chủ động đưa ra những đề xuất mang tính biến đổi và thúc đẩy hòa bình và tình huynh đệ nhằm thay đổi xã hội.

Giáo dục kết hợp trí óc, trái tim và đôi tay

Trong thông điệp được đọc trước khi kết thúc Hội nghị chuyên đề, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc cần phát triển nơi giới trẻ một nhận thức sâu sắc hơn về mối tương quan cần có giữa “ngôn ngữ” của trí óc, trái tim và đôi tay. Ngài nói: “Bằng cách này, các nhà giáo dục có thể đào tạo - chứ không chỉ thông tin - những người được giao phó cho họ chăm sóc, để tất cả đều có thể học cách suy nghĩ hài hòa với những gì họ cảm nhận và làm; cảm thấy hài hòa với những gì họ nghĩ và làm; và làm điều đó hài hòa với những gì họ cảm nhận và suy nghĩ”.

Theo Đức Thánh Cha, “Cách tiếp cận toàn diện như vậy đối với giáo dục đòi hỏi các phương pháp sáng tạo liên ngành để hỗ trợ người trẻ trở thành những nhà lãnh đạo và nhân vật chính trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn thể xã hội”.

Tham gia phục vụ công ích như là những môn đệ truyền giáo

Đồng thời, Đức Thánh Cha nhắc rằng “không thể bỏ qua tầm quan trọng của chiều kích tâm linh trong giáo dục”. Hội nghị cần thúc đẩy người trẻ nhiệt thành “tham gia phục vụ công ích như là những môn đệ truyền giáo, có khả năng mang chân lý, vẻ đẹp và niềm vui có tính biến đổi của Tin Mừng đến với mọi người trong gia đình nhân loại, từ đó thúc đẩy Vương quốc liên đới huynh đệ, công lý và hòa bình của Thiên Chúa”. (CSR_4504_2023)

Vatican News

Top