Hương Trầm qua dòng lịch sử

Hương Trầm qua dòng lịch sử

Hiện nay chưa ai xác định được hương liệu xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng thời điểm đó xưa và rất xưa. Hai ba nghìn năm trước Công nguyên, người cổ Ai Cập, Summe, Babylon đã biết dùng hương liệu, có lẽ trước tiên là để tế lễ thần linh trong các đền thờ, tiếp theo là dùng trong việc ướp xác rồi mới tới những sinh hoạt của đời sống thường ngày...

WGPSG xin giới thiệu bài viết: "Hương Trầm Qua Dòng Lịch Sử" của tác giả Lm. J. Nguyễn Hữu Triết.

Xin xem file đính kèm để biết chi tiết:

Top