Họp Ban thường vụ Ủy Ban Kinh Thánh

Họp Ban thường vụ Ủy Ban Kinh Thánh

Họp Ban thường vụ Ủy Ban Kinh Thánh

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
UỶ BAN KINH THÁNH
72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM – Việt Nam
Email: thukyubkt@gmail.com
 

HỌP BAN THƯỜNG VỤ UỶ BAN KINH THÁNH

Thời Gian: 8h-11h15 ngày 25 tháng 07 năm 2020

Địa điểm: Trụ sở Hội Đồng Giám Mục 72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

Thành phần tham dự: Đức cha Chủ tịch và các thành viên BTV UBKT.

Nội Dung: Cuộc họp bàn về các nội dung sau:

1. Uỷ Ban Kinh Thánh (UBKT) sẽ tổ chức cuộc họp giữa UBKT và các đại diện đặc trách Kinh Thánh và giáo lý của các giáo phận, một số Hội Dòng và vị đặc trách mảng Kinh Thánh các Đại Chủng Viện.

Thời gian tổ chức cuộc họp là vào ngày 17 tháng 10 năm 2020 tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn từ 8h00 đến 11h30.

Mục đích của cuộc họp là nhằm tập hợp và mời gọi sự cộng tác của nhiều thành phần khác nhau trong Giáo Hội Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc học hỏi và phổ biến Lời Chúa cho mọi thành phần dân Chúa trong các Giáo phận, các giáo xứ, các hội đoàn, các lớp giáo lý … và trong mọi mặt của đời sống Kitô hữu.

2. Thống nhất cách viết và đọc tên riêng trong Kinh Thánh

UBKT nhận thấy hiện nay đang có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau dùng những cách khác nhau để viết và đọc các danh từ riêng trong Kinh Thánh. Điều này vừa không thống nhất vừa gây nên những khó khăn và hiểu lầm trong việc đọc và học hỏi Kinh Thánh.

Trong cuộc họp lần này UBKT đã quyết định thành lập một nhóm làm việc nhằm hướng tới hình thành một cuốn từ điển các tên riêng dùng trong Kinh Thánh với mong muốn có một cách viết và đọc thống nhất các tên riêng trong Kinh Thánh cho Giáo Hội Việt Nam.

 

3. Thực hiện một bản dịch Kinh Thánh

UBKT nhận thấy đã đến lúc cần có một bản dịch Kinh Thánh để mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội Việt Nam có thể sử dụng cách chính thức mà không phải lo về vấn đề bản quyền. Đây là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự cộng tác của nhiều chuyên viên ở nhiều lãnh vực khác nhau.

Trong thời gian sắp tới Uỷ Ban Kinh Thánh sẽ thành lập một nhóm đặc trách việc soạn thảo kim chỉ nam cho việc dịch Kinh Thánh. Sau đó, UBKT sẽ mời các chuyên viên cộng tác để có thể bắt đầu thực hiện việc dịch Kinh Thánh.

Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD
Thư ký UBKT
WHĐ (25.7.2020)

Top