Gp. Lạng Sơn: Đức cha và quý cha thăm Nguyên ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt tại Châu Sơn

Gp. Lạng Sơn: Đức cha và quý cha thăm Nguyên ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt tại Châu Sơn

Chiều ngày 6 tháng 11 năm 2010, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân và quý Cha Lạng Sơn, sau khi kết thúc những ngày tĩnh tâm năm tại Phát Diệm, đã đến chào thăm Đức Tổng Giuse tại đan viện Châu Sơn và dâng Thánh lễ sáng với ngài.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top