Giới thiệu bộ sách Đạo Đức sinh học (linh mục Phêrô Trần Quốc Dũng biên soạn)

Giới thiệu bộ sách Đạo Đức sinh học (linh mục Phêrô Trần Quốc Dũng biên soạn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ sách ĐẠO ĐỨC SINH HỌC gồm 4 tập: 

Tập 1:  Cơ bản và tổng quát. Giá: 90.000 đồng

Tập 2A: Con người: Y học - Thực phẩm - Xã hội. Giá: 100.000 đồng

Tập 2B: Con người: Y học - Thực phẩm - Xã hội (tiếp theo). Giá: 160.000 đồng

Tập 3: Môi trường & Động vật. Giá: 100.000 đồng

Trọn bộ (4 tập): 450.000 đồng

Nhà xuất bản Phương Đông liên kết với Nhà sách Đức Bà Hòa Bình

Hiện có mặt tại các nhà sách Công giáo.  

Top