Giáo tỉnh Hà Nội: Thường huấn linh mục đợt thứ nhất

Giáo tỉnh Hà Nội: Thường huấn linh mục đợt thứ nhất

GIÁO PHẬN THÁI BÌNH / WHĐ (10.05.2017) – Lúc 14g30 thứ Ba 9 tháng 5 năm 2017, chương trình thường huấn đợt 1 cho các linh mục thuộc Giáo tỉnh Hà Nội –gồm Tổng giáo phận Hà Nội và 9 giáo phận: Bắc Ninh, Bùi Chu, Hải Phòng, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Phát Diệm, Thanh Hóa, Thái Bình, và Vinh– đã khai mạc với Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ chính toà Thái Bình do Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, chủ tế, cùng với 10 giám mục trong giáo tỉnh và 668 linh mục tham dự thường huấn.

Trước khi cử hành Thánh lễ, cộng đoàn cùng hát Kinh Veni Creator để xin ơn Chúa Thánh Thần, sau đó Đức Giám mục giáo phận Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên, đại diện Ban tổ chức Thường huấn, trình bày lý do tổ chức thường huấn linh mục theo Sắc lệnh về nhiệm vụ mục tử của các Giám mục trong Giáo hội. Sự hiện diện của các linh mục trong 10 giáo phận của Giáo tỉnh thuộc nhiều thế hệ khác nhau, phục vụ ở nhiều địa bàn khác nhau, diễn tả tình hiệp thông thiêng liêng, để chia sẻ những thao thức, lắng nghe những chỉ dẫn và cùng cầu nguyện cho hiệp nhất, cho sứ mạng phục vụ của mỗi linh mục. Nội dung của thường huấn sẽ nhắm đến 4 chiều kích: thiêng liêng, nhân bản, tri thức, và mục vụ; cụ thể, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục giáo phận Bắc Ninh, trình bày về đời sống độc thân của linh mục ở khía cạnh tu đức và kỷ luật của Giáo hội, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận Phát Diệm, giới thiệu cách nhìn mới về đào tạo và thường huấn linh mục của Ratio do Bộ Giáo sĩ ban hành năm 2016, và cha Gioan Baotixita Lê Ngọc Dũng thuộc giáo phận Nha Trang sẽ giúp các linh mục về mục vụ bí tích Hôn nhân.

Chương trình thường huấn chung cho các linh mục trong toàn Giáo tỉnh Hà Nội –hiện có khoảng 1300 linh mục– được tổ chức theo chu kỳ 3 năm một lần. Lần đầu tiên đã diễn ra tại Trung Tâm Hành Hương các Thánh tử đạo Sở Kiện thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội vào năm 2010.

Chương trình thường huấn đợt 1 lần này diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng Năm và đợt 2 được tổ chức tại Thanh Hoá từ ngày 16 đến 18 tháng Năm.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top