Giáo lý Thánh Kinh: Bài 14 - Hội Thánh duy nhất và thánh thiện

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 14 - Hội Thánh duy nhất và thánh thiện

Bài 14. HỘI THÁNH DUY NHẤT

VÀ THÁNH THIỆN

 

I. HỘI THÁNH DUY NHẤT

1. Kinh Thánh

- “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng Tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10,16).

- “Điều đó, ông (Caipha) không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga 11,51-52).

- “Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17,21).

- “Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hi vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép Rửa” (Eph 4,4-6).

2. Giáo lý

- Hội Thánh duy nhất vì khuôn mẫu tối cao và nguồn cội của Hội Thánh là sự hợp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi.

- Hội Thánh duy nhất nhưng có sự đa dạng trong Hội Thánh: đa dạng về các hồng ân, chức năng, hoàn cảnh và cách sống.

- Sự đa dạng này làm cho Hội Thánh thêm phong phú, và đức Mến là mối dây liên kết tuyệt hảo. Đồng thời, sự duy nhất trong đa dạng được nâng đỡ và bảo vệ bằng sự hiệp thông hữu hình: tuyên xưng cùng một đức tin, cử hành chung việc phụng tự, sự kế nhiệm tông truyền.

- Trong lịch sử Hội Thánh, do tội lỗi của con người, đã có những chia rẽ và đoạn tuyệt, làm tổn thương sự duy nhất của Thân Mình Đức Kitô: những lạc giáo, bội giáo, ly giáo.

- Để góp phần vào việc tái lập sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, mỗi người cần canh tân đời sống cho phù hợp với Tin Mừng, cầu nguyện, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác với nhau trong việc phục vụ con người.

II. HỘI THÁNH THÁNH THIỆN

1. Kinh Thánh

- “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,38).

- “Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; như vậy, Người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Eph 5,25-27).

2. Giáo lý

- Hội Thánh thánh thiện vì Đức Kitô đã thánh hóa Hội Thánh và kết hợp Hội Thánh với Người như một Thân Thể, ban cho dư đầy những hồng ân của Chúa Thánh Thần để làm vinh danh Thiên Chúa.

- Nhờ Đức Kitô, Hội Thánh cũng có khả năng thánh hóa. Mọi công việc của Hội Thánh đều hướng đến mục đích là thánh hóa con người và tôn vinh Thiên Chúa.

- Hội Thánh thánh thiện nhưng lại mang trong lòng mình những tội nhân, vì thế phải sám hối và canh tân liên lỉ. Mọi người trong Hội Thánh đều được kêu gọi nên thánh, đạt tới sự trọn lành như Chúa Cha là Đấng trọn lành. Sự phát triển đích thực và bền vững của Hội Thánh là nhờ vào sự thánh thiện của các tín hữu. Các thánh nam nữ luôn là nguồn mạch và khởi điểm của sự canh tân trong Hội Thánh.

- Đức Mến là linh hồn của sự thánh thiện : “Hội Thánh có một trái tim và trái tim ấy bừng cháy Tình Yêu” (Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu).

- Khi phong thánh cho một số tín hữu, Hội Thánh tuyên bố những tín hữu này đã thực hành các nhân đức cách tốt đẹp và nêu gương cho mọi người.

Phút hồi tâm

“Tôi hiểu rằng chỉ có Tình Yêu khiến các chi thể của Hội Thánh hoạt động. Nếu tình yêu bị tàn lụi, các Tông đồ sẽ không loan báo Tin Mừng, các vị tử đạo sẽ không chịu đổ máu mình ra… Tình Yêu là mọi sự” (Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu).

Cầu nguyện

Cầu cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu.
Hát “Xin hiệp nhất chúng con”.

Top