Đức Tổng Giám mục Giovanni d’Aniello, tân Sứ thần Toà Thánh tại Thái Lan và Campuchia, kiêm nhiệm Khâm sứ Tòa Thánh tại Myanmar và Lào

Đức Tổng Giám mục Giovanni d’Aniello, tân Sứ thần Toà Thánh tại Thái Lan và Campuchia, kiêm nhiệm Khâm sứ Tòa Thánh tại Myanmar và Lào

WHĐ/ZENIT (23.09.2010) – Hôm qua, 22-09, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Giovanni d’Aniello làm Sứ thần Toà Thánh tại Thái Lan – nơi trước đây ngài đã từng làm việc - và Campuchia, đồng thời kiêm nhiệm Khâm sứ Tòa Thánh tại Myanmar và Lào.

Đức TGM Aniello là Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa dân chủ Congo từ 2001 đến 2010.

Ngài là người Ý, sinh năm 1955, thụ phong linh mục năm 1978 và có bằng tiến sĩ Giáo luật.

Đức TGM Aniello phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ 1983, được bổ nhiệm vào các chức vụ ngoại giao tại Zaire, Kinshasa, Burundi, Thái Lan, Liban, Brazil và tại Vụ Quan hệ với các quốc gia thuộc Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Như vậy đến nay, tại khu vực Đông Dương, trừ Việt Nam, Tòa Thánh đều đã đặt đại diện ngoại giao thường trực của mình, hoặc ở cấp Sứ thần (Campuchia), hoặc cấp Khâm sứ (Lào).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top