Đức Thánh Cha Phanxicô chấp nhận đơn từ chức của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt

Đức Thánh Cha Phanxicô chấp nhận đơn từ chức của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt

Đức Thánh Cha Phanxicô chấp nhận đơn từ chức của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt

Vào lúc 12g00 trưa (giờ Roma) thứ Năm ngày 02 tháng 01 năm 2020, tức 18g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố:

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ chức Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Tổng Giám mục hiệu tòa Rusticiana, Algeria. (SS. Vat 2-1-2020)

Tiểu sử của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt

Ngày 15/04/1949: sinh tại Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Năm 1954: học tiểu học tại trường Công giáo Thánh Phaolô Lái Thiêu

Năm 1960: học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

Năm 1967: học tại trường Truyền giáo Urbaniana, Roma

Ngày 24/03/1974: thụ phong Lm tại Vatican do Đức Hồng y Agnelo Rossi, Tổng trưởng Thánh bộ Truyền giáo

Năm 1974: làm Phó Giám đốc Trường Truyền giáo Roma

Năm 1976: đi truyền giáo tại nước Zaire, nay là Cộng hòa Dân chủ Congo, châu Phi.

Năm 1979: nhập học trường Ngoại giao Tòa Thánh

Ngày 01/05/1985: nhận tước hiệu Đức Ông và làm việc tại Tòa Sứ Thần của các nước như Panama, Brazil, Congo, Ruanda, Pháp

Ngày 25/11/2002: được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục và làm Sứ thần Tòa Thánh tại Benin và Togo

Ngày 06/01/2003: thụ phong Tổng Giám mục, hiệu tòa Rusticiana

Ngày 24/08/2005: làm Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Trung Phi và Tchad

Ngày 13/05/2008: làm Sứ thần Tòa Thánh tại Costa Rica

Ngày 22/03/2014: làm Sứ thần Tòa Thánh tại Sri Lanka.

Nguồn: hdgmvietnam.com 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top