ĐTC công bố Thông điệp mới: “Caritas in Veritate”

ĐTC công bố Thông điệp mới: “Caritas in Veritate”

Vatican, (VIS) - Vào giữa trưa ngày 29.6.09, sau khi đọc kinh Truyền Tin, ĐTC Bênêđictô XVI đã công bố Thông điệp thứ ba của ngài mang tên “Caritas in Veritate” (Bác Ái trong Chân Lý). Trở về với những chủ đề xã hội chứa đựng trong Thông điệp “Populorum Progressio” của Đức Phaolô VI năm 1967, tài liệu này, ký ngày 29-6-2009, lễ kính trọng thể Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, nhằm đào sâu hơn một vài khía cạnh phát triển toàn diện của thời đại chúng ta, dưới ánh sáng bác ái và chân lý.

ĐTC kêu gọi mọi người cầu nguyện cho thông điệp này trở thành sự đóng góp hữu hiệu vào công cuộc phát triển của nhân loại, mà Giáo Hội muốn thực hiện, trong sự tôn trọng toàn vẹn nhân phẩm và nhu cầu xác thực của mọi người” 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top