Điện văn phân ưu của Bộ Phúc âm hóa các Dân tộc

Điện văn phân ưu của Bộ Phúc âm hóa các Dân tộc

 

 

 

 

 

 

BỘ PHÚC ÂM HÓA CÁC DÂN TỘC

Số 02/09

Vatican, ngày 7 tháng 9 năm 2009

KÍNH GỬI ĐỨC CHA GIUSE NGÔ QUANG KIỆT,

TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

FAX: 04.39.28.50.73

EMAIL: TTGMHN@GMAIL.COM

 ĐƯỢC TIN BUỒN ĐỨC CHA PHAOLÔ LÊ ĐẮC TRỌNG, NGUYÊN GIÁM MỤC PHỤ TÁ HÀ NỘI, VỪA QUA ĐỜI, BỘ PHÚC ÂM HÓA CÁC DÂN TỘC XIN THÀNH THẬT CHIA BUỒN VỚI CỘNG ĐOÀN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TẠI VIỆT NAM, GIA ĐÌNH VÀ BẠN HỮU CỦA ĐỨC CHA PHAOLÔ.

BỘ BÀY TỎ TÌNH HUYNH ĐỆ VÀ LỜI HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN XIN CHÚA ĐÓN NHẬN ĐỨC CHA PHAOLÔ VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ TÌNH YÊU PHỤ TỬ VÀ BAN CHO NGÀI PHẦN THƯỞNG VĨNH PHÚC NHƯ ĐÃ HỨA CHO NHỮNG NGƯỜI TÔI TỚ TRUNG TÍN.

Hồng y Ivan Dias, Bộ trưởng

Tổng Giám mục Robert Sarah, Thư ký

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top