ĐHY Koch: Bí tích Rửa tội là mối dây hiệp nhất các Kitô hữu

ĐHY Koch: Bí tích Rửa tội là mối dây hiệp nhất các Kitô hữu

ĐHY Koch: Bí tích Rửa tội là mối dây hiệp nhất các Kitô hữu

Khởi từ Bí tích Rửa tội, Đức Hồng Y nhắc lời của Martin Luther: Bí tích Rửa tội là Bí tích của sự công chính hoá và hiệp nhất; và giáo huấn của Công đồng Vatican II: Bí tích Rửa tội là Bí tích “mang lại ơn cứu độ đời đời cho tất cả những ai tin”, và “thiết lập một mối dây hiệp nhất mang tính bí tích, liên kết tất cả những ai đã được tái sinh nhờ bí tích này”.

Đức Hồng Y Koch nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luôn nhớ đến Bí tích Rửa tội, cũng như sự chắc chắn về “ơn cứu độ do Thiên Chúa ban cho chúng ta và những mối dây đại kết được Thiên Chúa ban cho chúng ta”. Ngài giải thích rằng việc ghi nhớ là cần thiết, không chỉ để hiểu rõ hơn nhưng còn để “cùng làm chứng với lòng biết ơn”. Bởi vì người Kitô hữu “là người biết tạ ơn vì Bí tích Rửa tội đã lãnh nhận”. Như thế, câu 2 Thánh Vịnh 103: “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá đừng quên mọi ơn huệ  của Người”, ngoài việc cổ vũ và khích lệ đại kết, còn nhắc nhở các tín hữu rằng chúng ta không được quên “những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong Bí tích Rửa tội và trong sự hiệp thông của những người đã được rửa tội”.

Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất các Kitô hữu nói thêm, “mặc dù thực tế đôi khi các Kitô hữu ‘quên’, nhưng chính khi nhớ đến ơn cứu độ sẽ tiếp tục khích lệ và truyền cảm hứng cho cuộc đối thoại đại kết lâu đời của chúng ta”.

Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top