ĐCV Hà Nội mừng kỷ niệm hai năm giám mục của Đức Cha Lôrensô

ĐCV Hà Nội mừng kỷ niệm hai năm giám mục của Đức Cha Lôrensô

"Tất cả là hồng ân của Thiên Chúa và ơn gọi nào cũng là để phục vụ". Đó là lời đáp từ của Đức Cha giám đốc Lô-ren-sô Chu Văn Minh sau những lời chúc mừng của anh em chủng sinh Đại Chủng Viện Hà Nội nhân dịp kỷ niệm hai năm ngày nhận chức giám mục của ngài.

ĐẠI CHỦNG VIỆN HÀ NỘI: Hôm qua, ngày 04 tháng 12 năm 2010, toàn thể anh em chủng sinh khoa Thần học, Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội đã chúc mừng Đức cha giám đôc Lô-ren-sô nhân kỷ niệm ngày chịu chức giám mục của ngài.

Mở đầu nghi thức chúc mừng, toàn thể anh em chủng sinh đã cùng hát vang bài "Tình gia đình" để biểu lộ niềm vui và hạnh phúc khi được sống trong gia đình Đại chủng viện Hà Nội.2

Kế đến, Thầy Trưởng tràng đại diện anh em chủng sinh phát biểu chúc mừng Đức Cha. Theo đó, toàn thể anh em chủng sinh trước tiên dâng lời tạ ơn Chúa vì đã chọn và gọi Đức cha. Sau đó, anh em chủng sinh cũng cám ơn về những đóng góp của Đức cha cho Đại chủng viện. Cuối cùng thầy đại diện chúc mừng Đức cha trong lời ca vui tươi của toản thể anh em chủng sinh với bài hát "Chúc mừng, Xin chúc mừng".
 
Mở đầu lời đáp tử, Đức cha giám đốc đã nói : "Tất cả là hồng ân Thiên Chúa và ơn gọi nào cũng là để phục vụ". Kế đến, Đức cha cảm ơn quý Cha giáo và anh em chủng sinh đã nhớ đến và cầu nguyện cho ngài trong dịp này. Nhắc lại khẩu hiệu giám mục của mình – "Phục vụ trong đức ái"- Đức cha mời gọi quý Cha giáo và anh em chủng sinh tiếp tục cầu nguyện và cộng tác với ngài trong việc đào luyện và tự đào luyện ở Đại Chủng Viện. Để chớ gì các chủng sinh sẽ trở thành những vị mục tử như lòng Chúa và Giáo hội mong muốn.
 
BBT ĐCV HN

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top