ĐCV Giuse Hà Nội: Tuyển sinh khóa XVII (2011-2019)

ĐCV Giuse Hà Nội: Tuyển sinh khóa XVII (2011-2019)

TGP Hà Nội, Thứ Ba 12/04/2011- Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh cho khoá XVII (2011 – 2019).

Kỳ thi tuyển sinh năm nay được tổ chức tại 5 địa điểm bao gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phát Diệm và Thái Bình. Giáo phận Lạng Sơn năm nay không có thí sinh về tham dự tại điểm thi Hà Nội như mọi năm.

5 linh mục đang làm việc tại Đại chủng viện đã về các địa điểm để tổ chức kỳ thi trong ngày 12 tháng 4 năm 2011.

Năm nay, các môn thi bao gồm giáo lý, việt văn và ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Có 89 thí sinh thuộc 6 giáo phận tham dự kỳ thi này (Bắc Ninh 7, Hà Nội 18, Hải Phòng 7, Hưng Hoá 12, Phát Diệm 6 và Thái Bình 39).

Theo quy chế thi của Đại chủng viện đợt này, các thí sinh phải có điểm trung bình từ 6/10 trở lên mới được nhập học tại Đại Chủng viện. Những thí sinh đạt điểm trên 6/10 nhưng chưa nhập học khoá XVII sẽ được lưu điểm cho khoá sau. Điểm liệt cho tất cả các môn là từ 3/10 trở xuống.

Từ năm 2005 đến nay, mỗi năm Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội tuyển sinh một lần với mỗi khoá học không quá 50 ứng sinh trong toàn 8 giáo phận miền Bắc. Riêng giáo phận Bùi Chu đã không gửi thí sinh dự thi từ năm 2010 vì đã có Đại chủng viện riêng được mở tại giáo phận.

Các thí sinh trúng tuyển trong đợt tuyển sinh này sẽ nhập học tại Đại Chủng viện vào đầu tháng 9 năm 2011.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top