Cơ cấu của Ủy ban Di dân Hội đồng Giám mục Việt Nam

Cơ cấu của Ủy ban Di dân Hội đồng Giám mục Việt Nam

 Trong phúc trình gởi cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ngày 26/03/2008, Đức Hồng Y Chủ tịch đã tạm thời phác họa cơ cấu Ban Thường Vụ của Ủy Ban Giám Mục về Mục Vụ Di Dân như sau:  

       - Chủ tịch: Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Gp. Tp. Hồ Chí Minh.
       - Phó Chủ tịch: LM. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB
       - Tổng Thư ký: LM. Giuse Đỗ Đình Ánh
 
    Ủy Ban phân thành 03 ban:
1- Ban Mục vụ Di dân Trong nước, LM. Phaolô Phạm Trung Dong làm trưởng ban và LM Phanxicô X. Nguyễn Minh Thiệu, SDB, làm thư ký.
2- Ban Mục Vụ Di dân cho Người Nước ngoài tại Việt Nam, LM. Giuse Tạ Huy Hoàng làm trưởng ban và ông Winston Mayo làm thư ký.
3- Ban Mục vụ Di dân Hải ngoại, LM Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB, làm trưởng ban và LM Giuse Đỗ Đình Ánh làm thư ký.
 
Vị trưởng ban của các lãnh vực sẽ lo mời gọi các thành viên tham gia gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân, trong khi Ban Thường vụ cũng liên hệ với các vị phụ trách mục vụ di dân tại các giáo phận để phối hợp cộng tác theo đường hướng chung được Giáo Hội đề ra.
 

 

 

THE NATIONAL COMMITTEE
OF THE EPISCOPAL COMMISSION
OF PASTORAL CARE FOR MIGRANTS
BISHOP CONFERENCE OF VIETNAM
 
In a report sent to the Bishop Conference of Vietnam on March 26th 2008, Chairman of the Episcopal Commission of Pastoral Care for Migrants H.Em. John Bt. Cardinal Pham Minh Man had proposed the National Committee of the commission as followed:
 
- Chairman: H.Em John Bt Pham Minh Man, Archbishop of Ho Chi Minh City
- Vice Chairman: Rev. John Nguyen Van Ty, SDB
- Secretary general: Rev. Joseph Do Dinh Anh
 
The commission has 03 sub-commissions:
1- Sub-commission of Pastoral care of Internal Migrants: headed by Rev. Paul Pham Trung Dong with Rev. Nguyen Van Thieu, SDB, as secretary
2- Sub-commission of Pastoral Care for Foreigners in Vietnam: headed by Rev. Joseph Ta Huy Hoang with Mr. Winston Mayo as secretary
3- Sub-commission of Pastoral Care for Oversea Migrants: headed by Rev. John Nguyen Van Ty, SDB, with Rev. Joseph Do Dinh Anh as secretary
 
Head of the sub-commissions will invite more qualified members: priests, religious and lay people to join in the work. The National Committee will contact with the ones responsible of the pastoral care of the dioceses for eventual broader cooperation, being faithful to the teaching and directive of the Church.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top