Chuỗi Mân Côi

Chuỗi Mân Côi

Chuỗi Mân Côi
Chiếc điện thoại thông minh hiện đại
Khả dĩ liên kết mọi người hết thảy
Kẻ xa người gần, kẻ lạ người quen

Chuỗi Mân Côi
Cây tiểu liên siêu nguyên tử
Khả dĩ phá tan mọi sự dữ
Quỷ vương cũng phải thoái lui

Chuỗi Mân Côi
Sợi dây liên kết yêu thương thánh thiện
Trái tim tội lỗi cũng được thánh hiến
Giao hòa đất thấp trời cao

Chuỗi Mân Côi
Bản tổng phổ các mầu nhiệm
Lời Xin Vâng đời con cũng thể hiện
Khi Sáng, khi Vui, khi Thương, khi Mừng

(Chúa Nhật Lễ Mân Côi, 2010).

Top