Chùm thơ về Mùa Chay

Chùm thơ về Mùa Chay

CHUYỆN ĂN CHAY
(Thứ Tư Mùa Chay/A – Mt 6:1-6, 16-18)

Làm việc lành phúc đức
Anh em phải coi chừng
Chớ có nên phô trương
Cho thiên hạ nhận biết
Bằng không, sẽ chẳng được
Thiên Chúa Cha trên trời
Đấng thấu suốt lòng người
Ban phần thưởng cao quý
Thế nên, khi bố thí
Đừng đánh trống, khua chiêng
Như bọn đạo đức giả
Thường diễn trong hội đường
Phô trương ngoài phố xá
Cốt để người ta khen
Thầy bảo thật anh em
Họ được thưởng rồi đó

Còn bạn, khi bố thí
Đừng cho tay trái kia
Biết tay phải làm gì
Bố thí phải kín đáo
Chính Chúa Cha thấu hiểu
Sẽ biết việc bạn làm
Dù lặng lẽ âm thầm
Chính Ngài sẽ ban thưởng
Và những khi cầu nguyện
Đừng giả hình, giả nai
Thích cầu nguyện công khai
Cho người ta nhìn thấy
Thầy đây nói thật đấy
Họ được thưởng công rồi
Cầu nguyện, vào phòng thôi
Rồi đóng cửa kín lại
Cầu với Chúa chí ái
Đấng hiện diện mọi nơi
Ngài thấu hiểu lòng người
Sẽ thưởng công bội hậu

Còn khi bạn ăn chay
Chớ làm bộ rầu rĩ
Như bọn đạo đức giả
Mặt thiểu não, u buồn
Cho người ta tỏ tường
Bạn đang ăn chay đấy
Nếu bạn làm như vậy
Bạn đã được thưởng rồi

Khi nào bạn ăn chay
Nên rửa mặt cho sạch
Đầu xức dầu thơm phức
Không ai biết, bạn ơi!
Chỉ Thiên Chúa biết thôi
Dù ở nơi kín đáo
Ngài luôn luôn thấu hiểu
Bạn sẽ được thưởng công

Lạy Thiên Chúa yêu thương
Chí minh và chí thiện
Xin dạy con cầu nguyện
Hy sinh và hãm mình
Biết sống thật công bình
Khiêm nhường và sám hối
Xin tha mọi tội lỗi
Con yếu đuối ngã sa
Tình Chúa luôn bao la
Con vững tin cậy mến
Giờ cứu độ đã điểm
Lòng tím sắc mùa Chay

CÁM DỖ
(CN I Chay/A – Mt 4:1-11)

Bấy giờ Đức Giêsu
Được Thần Khí Thiên Chúa
Dẫn vào hoang địa kia
Chịu ma quỷ cám dỗ
Người ăn chay ròng rã
Suốt bốn mươi ngày đêm
Và rồi sau khi đó
Người thấy đói, muốn ăn

Bấy giờ tên cám dỗ
Đến gần Người, thầm thì:
“Nếu là Con Thiên Chúa
Làm đá thành bánh đi!”

Người nói: “Có lời chép
Rằng người ta sinh tồn
Đâu chỉ nhờ cơm bánh
Mà còn bởi Lời Thiêng”

Quỷ đưa Người đi nữa
Đặt trên nóc Đền Thờ
Nói: “Nếu là Con Chúa
Hãy gieo mình xuống đi!
Vì đã có lời chép
Chúa truyền cho thiên thần
Đưa tay ra nâng đỡ
Cho bạn khỏi vấp chân”

Đức Giêsu đáp lại:
“Cũng có lời chép rằng
Chớ thử thách Đức Chúa
Là Thiên Chúa muôn dân”
Quỷ đem Người lên núi
Thấy rõ cả thế gian
Bao vinh hoa lợi lộc
Rồi quỷ liền nói rằng:
“Tôi cho ông tất cả
Nếu ông bái lạy tôi”

Đức Giêsu liền nói:
“Satan kia, xéo đi!
Vì đã có lời chép
Rạch ròi, rõ mười mươi
Rằng ngươi phải bái lạy
Chính Thiên Chúa của ngươi
Và chỉ phải thờ phượng
Một mình Người mà thôi”

Thế rồi quỷ nản chí
Vội bỏ Người mà đi
Các sứ thần tiến đến
Hầu hạ, phụng mệnh Người

Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa
Từng ngày tháng cuộc đời
Có biết bao cám dỗ
Mà con yếu lắm thôi
Cúi xin Ngài nâng đỡ
Cuộc đời dẫu ngắn, dài
Vẫn trọn tin yêu Chúa
Cương quyết không đổi thay

LỤC BÁT MÙA CHAY

Lời kinh thắp sáng Mùa Chay
Tiếng chuông trầm vọng ru say lòng người
Yêu thương nối kết đất trời
Niềm vui thánh thiện bồi hồi trong tim
Trăm năm một kiếp phù sinh
Nhỏ nhoi hạt bụi chông chênh bước đời
Thời gian khua tiếng khóc, cười
Náu nương Tình Chúa nhẹ vơi muộn phiền
Ăn năn từng chuỗi oan khiên
Nhân từ tha thứ vô biên ơn Ngài
Dẫu rằng ngày tháng đọa đày
Tin yêu lấp lánh Mùa Chay tuyệt vời
Tím giai điệu, Thánh ca ơi!
Dìu thơ lục bát quyện lời vút cao

Top