Câu chuyện truyền giáo của Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long

Câu chuyện truyền giáo của Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long

Câu chuyện truyền giáo của Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long

Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long kể về một câu chuyện trên hành trình truyền giáo của ngài. Người ta sợ "phong long tử", còn Đức Giám mục là "An phong long".

Nguồn: Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top