Biên bản Hội nghị Thường niên Kỳ II/2014 Hội đồng Giám mục Việt Nam

Biên bản Hội nghị Thường niên Kỳ II/2014 Hội đồng Giám mục Việt Nam

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Hội nghị Thường niên Kỳ II/2014

B I Ê N   B Ả N

Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội nghị thường niên kỳ II/2014 tại Toà Giám mục giáo phận Nha Trang, từ chiều thứ Hai ngày 27/10/2014 đến chiều thứ Năm ngày 30/10/2014, với sự tham dự của các Đức Tổng giám mục, giám mục và linh mục giám quản giáo phận Vĩnh Long. Đức cha chính giáo phận Long Xuyên vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Hội đồng Giám mục vui mừng chào đón Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam; đồng thời chúc mừng Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm được Toà Thánh bổ nhiệm làm giám mục chính toà giáo phận Mỹ Tho.

Trong dịp Hội nghị thường niên kỳ II năm nay, Hội đồng Giám mục trao đổi và thảo luận về những vấn đề sau:

  1. Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, tường thuật Thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới ngoại thường lần thứ III về Gia đình được tổ chức tại Rôma từ ngày 05/10 đến 19/10/2014.
  2. Bàn thảo chương trình đón tiếp Đức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Các Dân Tộc của Toà Thánh sang thăm Giáo hội Công giáo Việt Nam vào tháng 01/2015.
  3. Quyết định thành lập một Tổ công tác liên Ủy ban để xem xét những đề xuất mục vụ về việc Tôn Kính Ông Bà Tổ Tiên.
  4. Trao đổi về việc xây dựng Vương Cung Thánh Đường tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang và việc thành lập Học viện Công giáo Việt Nam.
  5. Thảo luận Quy chế về chức năng của Văn phòng (Chánh Văn phòng và Quản lý Văn phòng) Hội đồng Giám mục Việt Nam.
  6. Thông qua Thư Mục Vụ về Năm Tân Phúc-Âm-hoá giáo xứ và cộng đoàn gửi cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam và Nội quy của Uỷ Ban Tu Sĩ.
  7. Quyết định giữ ngày lễ Tro vào thứ Tư 30 Tết Ất Mùi và chuyển việc ăn chay kiêng thịt vào ngày thứ Sáu mồng 9 Tết.
  8. Trao đổi một số công việc khác như: mục vụ về hôn nhân gia đình và một vài điều liên quan tới Kinh Thánh.

Hội đồng Giám mục ấn định Hội nghị thường niên kỳ I/2015 sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 13/04/2015 đến 17/04/2015.

Toà Giám mục Nha Trang, ngày 30/10/2014

Tổng thư ký
Hội đồng Giám mục Việt Nam

(đã ký)

+ Cosma Hoàng Văn Đạt
Giám mục giáo phận Bắc Ninh

Chủ tịch
Hội đồng Giám mục Việt Nam

(đã ký)

+ Phaolô Bùi Văn Đọc
Tổng giám mục TGP. Tp. Hồ Chí Minh

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top