Ban Tổ Chức - Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh GHVN 2010 và Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 29

Ban Tổ Chức - Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh GHVN 2010 và Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 29

Ban Tổ Chức - Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh GHVN 2010 và Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 29

 

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI VIỆT NAM 2010 
VÀ ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LA VANG LẦN THỨ 29 
Địa điểm: Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang 
 
CHỈ ĐẠO TỐI CAO 
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 
Toà Tổng Giám Mục Huế
 
ĐIỀU HÀNH VÀ PHỤ TRÁCH
1. Điều hành tổng quát:
              Linh mục Quản nhiệm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang: Giacôbê Lê Sĩ Hiền
2. Ban Tiếp tân:
             Trưởng ban: Lm JB. Lê Quang Quý
a. Tiểu ban đón tiếp các Giám mục, Giám quản, Viện phụ, Tổng đại diện:
   - Lm Pet. Phan Xuân Thanh
    - Lm Giuse Nguyễn Văn Chánh
    - Lm Fx. Nguyễn Văn Huy
b. Tiểu ban đón tiếp các Linh mục:      
    - Lm Fx. Hồ Văn Uyển
                 - Mat. Trần Nguyên
                 - Pet. Huỳnh Văn Nguyên
                 - Mt. Phan Văn Tùng
c. Tiểu ban đón tiếp các Nữ tu:
    - Lm Pet. Huỳnh Trọng và Dòng CĐMĐV, Dòng CĐMVN, Dòng MTG Huế.
d. Tiểu ban đón tiếp các Đại biểu của 26 Giáo phận:
    - Lm Pl. Trần Văn Quang
                 - Pl. Trương Minh Tiên
                 - HĐGX La Vang
e. Tiểu ban đón tiếp các đoàn hành hương:
    - Thầy Gs. Phạm Xuân Cường, Dòng CĐMĐV.
f. Đón tiếp khách nước ngoài:
    - Dòng Thánh Tâm
3. Ban Phụng vụ:
                    Trưởng ban: Lm Antôn Dương Quỳnh
                                           Lm Giuse Nguyễn Văn Chánh
                                           Lm Gog. Nguyễn Thành Phương
                         - Đặc trách nghi thức khai mạc: Lm Pet. Phan Xuân Thanh - Nữ tu Agnes Phan Thị Phú - và đội ngũ Nhà thờ Chánh toà Phủ Cam. 
                         - Rước Kiệu: Ông Matthêu Trần Đình Lục
                         - Giải tội: Lm Gioakim Nguyễn Văn Hùng
                         - Thánh lễ: Lm Fx. Nguyễn Hoàng Hải - Lm Mic. Phạm Ngọc Hải - và một số Linh mục cộng tác.
                         - Chuẩn bị phụng vụ: các Nữ tu MTG La Vang.
4. Ban trật tự:
                      Trưởng ban: Lm Đaminh Phan Phước
                      Phó: Lm Pet. Phạm Ngọc Hoa
                              Anh Phạm Văn Kết
5. Ban thánh nhạc:
                     Lm Đaminh Phan Minh Anh
                     Giáo sư Đỗ Trinh Huệ
6. Ban diễn nguyện:
                      Lm Pl. Nguyễn Trọng - Lm Đaminh Phan Minh Anh - và Dòng Saint Paul Đà Nẵng
7. Ban âm thanh ánh sáng:
                     Trưởng ban: Lm Fx. Trần Vương Quốc Minh
                                            - Lm Gs.Huỳnh Đình Hào
                                            - Công ty Việt Thương
8. Ban trang trí:
                      Lm Pet. Nguyễn Văn  Phước
9. Ban thông tin:
                      Lm Đaminh Phan Hưng
10. Ban truyền thông:
                      Lm Em. Nguyễn Vinh Gioang
11. Ban ẩm thực:
                      Lm Fx. Nguyễn Đức Hoà
12. Ban y tế:
                      Nữ tu B. Nguyễn Thị Điền và Dòng CĐMVN.
13. Phụ trách nhà hành hương:
                      Dòng CĐMĐV
14. Phụ trách nhà khách số 2: (đón tiếp Bề trên các dòng nữ)
                      Cộng đoàn MTG La Vang
15. Ban vệ sinh môi trường:
                      Trưởng ban: Lm Pet. Nguyễn Hữu Giải
                                             Lm Pl. Nguyễn Luận - và Nhóm Ve Chai toàn quốc.
16. Ban đặc trách lều trại:
            Lm Gs. Huỳnh Đình Hào
17. Ban đặc trách nước:
                      Lm JB. Phạm Xứ
 

Liên Lạc với Ban Tiếp Tân

                          Trưởng Ban: Lm GB Lê Quang Quý - 0903.167.847

1/ Tiểu ban đón tiếp các Giám mục, Giám quản, Viện phụ, Tổng đại diện:

- Lm Pet. Phan Xuân Thanh - 0905.192.049

- Lm Giuse Nguyễn Văn Chánh - 0905.973.145

- Lm FX. Nguyễn Văn Huy - 0914.025.144

2/ Tiểu ban đón tiếp các Linh mục:

- Lm FX. Hồ Văn Uyển - 0987.109.063

- Lm Mt. Trần Nguyên - 0914.207.871

- Pet. Huỳnh Văn Nguyên - 0914.203.021

- Lm Mt. Phan Văn Tùng - 0914.905.242

3/ Tiểu ban đón tiếp các Nữ Tu:

- Lm Pet. Huỳnh Trọng - 0168.664.2669

- Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm - 054.3528.484

- Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng - 054.3524.022

- Dòng Mến Thánh Giá - 054. 3824.594

4/ Tiểu ban đón tiếp Đại biểu của 26 Giáo phận:

- Lm Pl. Trần Văn Quang - 0905.393.707

- Lm Pl. Trương Minh Tiên - 0916.304.305

- HĐGX La Vang - 053.3873.280

5/ Tiểu ban đón tiếp các đoàn hành hương:

- Thầy Gs. Phạm Xuân Cường - 0905.660.557

- Dòng CĐMĐV - 054.3524.022

6/ Tiểu ban tiếp khách nước ngoài:

- Dòng Thánh Tâm - 054.3825.048

                                                        Ban Thông Tin Lễ Bế Mạc Năm Thánh

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top