Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật III mùa Chay năm B

Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật III mùa Chay năm B

WGPSG -- Đức Giêsu kêu gọi chúng ta phụng thờ Thiên Chúa cách đích thực. Đền thờ từng là biểu tượng tôn giáo và là niềm tự hào của Israel. Tuy nhiên, họ đã nhận thức không đúng về Đền thờ nên dẫn đến hành động sai: “Đền thờ là nhà của Thiên Chúa” mà họ biến thành “nơi buôn bán”. Đức Giêsu đã đánh đuổi những người buôn bán này vì muốn họ sử dụng Đền thờ đúng cách để phụng thờ Thiên Chúa.

“Các ông cứ phá hủy Đền thờ này đi. Nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,21). Như vậy Đức Giêsu không chỉ kêu gọi có một sự thay đổi trong cách phụng thờ Thiên Chúa, mà còn đem lại một sự biến đổi tận căn: Từ nay, Đền thờ thực sự để phụng thờ Thiên Chúa chính là “thân thể Người” sau khi đã phục sinh (Ga 2,21-22). 

Thánh Phaolô cũng nói: "Anh em không biết anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?" (1 Cr 3,16)

Thánh nhân còn nhấn mạnh: "Nếu ai xúc phạm tới Đền Thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì Đền Thờ của Thiên Chúa là thánh, mà chính anh em là Đền Thờ ấy." (1 Cr 3,17)

Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta hoán cải mỗi ngày một tốt hơn để trở nên "cung điện của Thiên Chúa".

 (Lm. Nguyễn Duy, Ca Vang Tin Mừng)

Top