Bài ca ý lực Chúa Nhật III mùa Vọng năm B

Bài ca ý lực Chúa Nhật III mùa Vọng năm B

WGPSG -- Chúa nhật III mùa Vọng năm B hôm nay, ngày Chúa Giêsu đến càng gần hơn, ông Gioan Tẩy giả giới thiệu cho chúng ta hình ảnh thấp thoáng của Chúa Giêsu: Đấng ở giữa mọi người nhưng lại chẳng được nhận biết. Bởi đâu?

Bởi thờ ơ trước những khát vọng siêu nhiên? Bởi bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền?...

Có khi cũng do chẳng có ai đó làm người giới thiệu Chúa cho tôi được biết?

"Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.

Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng?" (Rm 10,13-14)

Chúng ta sẽ rao giảng về Chúa Giêsu như thế nào? Làm chứng cho Chúa bằng cách nào?

Xem: Bài ca ý lực Chúa nhật I mùa Vọng năm B

         Bài ca ý lực Chúa nhật II mùa Vọng năm B

Top