Trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trong thời gian giãn cách xã hội từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2021

Lên đầu trang