Tháo dỡ hai cây Thánh Giá của Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (6/3/2023)

Lên đầu trang