88.790 kg đá Massangis Roche Jaune Clair đã về Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Lên đầu trang