Nghi thức làm phép dàn Carillon 25 chuông tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn ngày 23-12-2022

Lên đầu trang