Trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Giàn giáo Layher đã về công trường

Lên đầu trang