Thay mái ngói vảy cá khu vực Cung Thánh - Trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 7/2020

Lên đầu trang