Ngày đầu tiên lắp dựng Giàn giáo 'Layher Allround của Đức' tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Lên đầu trang