Hoa bách hợp dát vàng - phần trang trí đế 2 Thánh Giá | Trùng tu NTCT Đức Bà Sài Gòn (04-06-2024)

Lên đầu trang