ĐTGM Giuse Nguyễn Năng thăm công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Lên đầu trang