ĐTGM Giuse Nguyễn Năng đặt viên ngói Âm Dương đầu tiên

Lên đầu trang