Xuất bản hai cuốn sách của Đức giáo hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý

Xuất bản hai cuốn sách của Đức giáo hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý

WHĐ (26.03.2013) – Tòa Thánh Vatican cho biết, hai cuốn sách do Đức giáo hoàng Phanxicô viết khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires sẽ được phát hành ngày hôm nay, 26-03, với ấn bản tiếng Ý.

Cả hai tác phẩm này được viết bằng tiếng Tây Ban Nha vào năm 2006. Một cuốn nhan đề “Khiêm tốn, con đường đến với Thiên Chúa”, và cuốn kia là “Chữa căn bệnh tham nhũng” hay “Tham nhũng và tội: một vài suy tư về nạn tham nhũng”.

Hai tác phẩm này đều dựa trên linh đạo của Dòng Tên, đưa ra các giải pháp cho nạn tham nhũng của xã hội dựa trên sự khôn ngoan của Linh Thao theo Thánh Inhaxiô Loyola, vị sáng lập Dòng Tên. Trong các giải pháp này, Đức giáo hoàng Phanxicô đề cập đến việc cần có một đời sống cộng đoàn đầy tình bác ái huynh đệ.

Cuốn “Tham nhũng và tội” khảo sát tình trạng tham nhũng ở Argentina và thế giới, đi tìm nguồn gốc của nó trong lòng con người. Theo Tòa Thánh Vatican, tác phẩm phân biệt tham nhũng với tội theo một cách thức mới lạ. Lời bạt của thẩm phán Pietro Grasso, là Chủ tịch Thượng viện Ý và nguyên lãnh đạo Viện công tố chống mafia.

Còn nội dung cuốn sách về đề tài khiêm nhường bàn đến một tác phẩm của Thánh Đôrôthêô, Viện phụ thành Gaza, sống vào thế kỷ thứ sáu. Mang đậm tính linh đạo, cuốn sách thứ hai này còn có thêm phần phụ lục của sư huynh Enzo Bianchi, người sáng lập và là Tu viện trưởng Cộng đoàn đan viện đại kết Bose, Italia.

Ngoài ra, ấn bản tiếng Anh của một cuốn sách khác mà Đức giáo hoàng Phanxicô là đồng tác giả cũng sẽ được phát hành vào tháng Năm sắp tới.

Nhà xuất bản Image Books thuộc hệ thống Random House cho biết, quyển “Trời và Đất: Đức giáo hoàng Phanxicô nói về Đức tin, Gia đình và Giáo hội trong thế kỷ XXI” sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng Năm sắp tới. Đồng tác giả với Đức giáo hoàng là Rabbi Abraham Skorka, Giám đốc Chủng viện giáo sĩ Do Thái - châu Mỹ Latinh ở Buenos Aires, Argentina. Nội dung quyển sách gồm những trao đổi của hai nhà lãnh đạo tôn giáo về mọi vấn đề: từ vô thần và an tử đến phá thai và toàn cầu hóa. Ấn bản tiếng Tây Ban Nha đã được phát hành tại Châu Mỹ Latinh và Tây Ban Nha vào năm 2010 cũng như sẽ có mặt tại Bắc Mỹ trong thời gian sắp tới.

(Tổng hợp)

(Nguồn: WHĐ)

Top