Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu - Ngày VIII

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu - Ngày VIII

Ngày thứ VIII: Chứng nhân

Có nhiều người Samari trong thành đã tin vào Đức Giêsu,

vì lời người phụ nữ làm chứng (Ga 4, 39)

Lời Chúa

Xh 3,13-15 Môsê tại bụi gai bốc cháy

Tv 30 Đức Chúa phục hồi sự sống cho chúng tôi

Rm 10,14-17 “Đẹp thay bước chân của những người rao giảng Tin Mừng”

Ga 4,27-30.39-40 Có nhiều người Samari trong thành đã tin vào Đức Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng


Gợi ý

Với con tim đã được biến đổi, người phụ nữ Samari lên đường thi hành sứ vụ. Người phụ nữ loan báo với dân tộc của mình rằng cô đã thấy Đấng Messiah. Nhiều người đã tin vào Đức Giêsu vì “lời chứng của người phụ nữ” (Ga 4, 39). Sức mạnh lời chứng của cô ấy nảy sinh từ sự biến đổi cuộc sống do cuộc gặp gỡ giữa cô ấy và Đức Giêsu. Chúng ta cảm ơn thái độ mở ra của người phụ nữ, cô ấy đã nhận ra nơi người lạ mặt “một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4, 14).


Truyền giáo là yếu tố chính của đức tin Kitô giáo. Mỗi người Kitô hữu được mời gọi loan truyền danh Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói với các nhà truyền giáo “dù anh chị em đi đâu, hãy nhớ rằng Thánh Thần Thiên Chúa đã ở đó trước chúng ta”. Truyền giáo không có nghĩa là phải gia nhập đạo. Người thực sự loan truyền Đức Giêsu sẽ đến với người khác trong đối thoại yêu thương, cởi mở để học hỏi lẫn nhau, và tôn trọng sự khác biệt. Sứ vụ của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải học cách uống nước từ nguồn nước hằng sống, nhưng không chiếm hữu giếng nước. Giếng nước ấy không thuộc về riêng chúng ta. Hơn thế, chúng ta múc lấy sự sống từ giếng nước, giếng nước hằng sống được trao ban bởi chính Đức Kitô.


Sứ vụ của chúng ta phải là công việc của cả lời nói và hành động. Chúng ta cố gắng sống những gì chúng ta rao giảng. Cố Tổng Giám Mục Brazil Helder Camara đã từng nói: rất nhiều người đã trở thành những người vô thần vì họ vỡ mộng khi thấy những người có đức tin không thực hành điều mình rao giảng. Lời chứng của người phụ nữ đã dẫn đưa cộng đồng của cô đến niềm tin vào Đức Giêsu bởi vì anh chị em của cô đã nhìn thấy sự nối kết chặt chẽ giữa lời nói và sự biến đổi bên trong của cô.

Nếu lời nói và hành động của chúng ta đáng tin cậy, thì cả thế giới sẽ lắng nghe và tin theo. “Làm cách nào họ có thể tin nếu họ không thực sự lắng nghe?” (Rm 10, 14).

Câu hỏi

1. Đâu là mối quan hệ giữa hiệp nhất và sứ mạng (truyền giáo)?

2. Bạn có biết ai trong cộng đoàn của bạn đã nên dấu chứng cho sự hiệp nhất bằng đời sống mình không?

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là dòng suối nước hằng sống, xin làm cho chúng con nên những chứng nhân cho sự hiệp nhất trong cả lời nói và cuộc sống của mình.

Xin giúp chúng con hiểu rằng chúng con không phải là những người sở hữu giếng nước.

Và xin cho chúng con sự khôn ngoan để đón nhận nơi những người khác cùng một ân sủng như chúng con có được.

Xin biến đổi con tim và cuộc sống chúng con để chúng con có thể thực sự trở nên những người mang lấy Tin Mừng.

Xin luôn dẫn đưa chúng con đến gặp gỡ người khác. như gặp gỡ chính Ngài.

Chúng con cầu xin điều ấy nhân danh Đức Giêsu Kitô Con Chúa, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. Amen.

 

 

Top