Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu - Ngày VII

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu - Ngày VII

NGÀY THỨ BẢY: LỜI CHỨNG

Hãy cho tôi uống (Ga 4, 7)

Lời Chúa

Ds 20,1-11 Dân Ítraen tại mạch nước Mêriba

Tv 119,10-20 “Con sẽ không quên lời Ngài”

Rm 15,2-7 “Xin Thiên Chúa…cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau”

Ga 4,7-15 “Hãy cho tôi uống”

Gợi ý

Người Kitô hữu phải xác tín rằng việc gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với giáo hội khác, thậm chí là với những truyền thống tôn giáo khác, có thể thay đổi chúng ta và giúp chúng ta chạm đến sự sâu thẳm của giếng nước. Bước đến với những người xa lạ với khát khao uống từ mạch giếng của họ sẽ mở ra cho chúng ta “những kỳ công của Thiên Chúa” mà chúng ta hằng cao rao.

Trong hoang địa, dân Thiên Chúa thiếu nước, và Thiên Chúa đã đưa Môsê và Aharon đến để khiến nước tuôn trào từ mạch đá. Và cũng cùng một cách như thế, Thiên Chúa thỏa mãn nhu cầu của chúng ta thông qua những người khác. Khi, vì nhu cầu, chúng ta kêu cầu Thiên Chúa như người phụ nữ Samari đã hỏi Đức Giêsu “Lạy Ngài, xin hãy cho tôi nước này”, chắc hẳn Thiên Chúa đã đáp lại lời nguyện cầu của chúng ta bằng việc đặt những điều chúng ta cầu xin vào tay của những người thân cận quanh ta. Và chúng ta cũng cần hướng về phía họ để hỏi “Xin cho tôi nước uống.”

Đôi khi câu trả lời cho những nhu cầu của chúng ta đã có sẵn trong đời sống và lòng tốt của những người xung quanh. Từ người dân Guarany tại Brazil, chúng ta học được rằng: trong ngôn ngữ của họ, không có từ tương tự cho thuật ngữ “tôn giáo” với nghĩa là sự tách biệt khỏi phần còn lại của cuộc sống. Cách diễn tả này thường được sử dụng theo nghĩa đen với ý rằng “con đường tốt để hiện hữu” ("ñande reko katu"). Cách diễn tả này đề cập đến toàn bộ hệ thống văn hóa, trong đó bao gồm cả tôn giáo. Vì thế, tôn giáo là một phần trong hệ thống văn hóa của người Guarany, cũng như cách mà họ suy nghĩ và hiện hữu (teko). Nó liên quan đến tất cả những gì giúp cộng đồng cải thiện và phát triển và dẫn cộng đồng đến “con đường tốt để hiện hữu” (teko katu). Người dân Guarany nhắc chúng ta nhớ rằng Kitô giáo trước tiên được mời gọi phải là “Con Đường” (Cv 9,2).

“Con Đường” hay “con đường tốt để hiện hữu” chính là con đường mà Thiên Chúa sử dụng để mang lại sự đồng tâm nhất trí cho mọi phần nhỏ của cuộc sống.

Câu hỏi

1. Những kiến thức và kinh nghiệm về Thiên Chúa của bạn được phong phú hóa từ những cuộc găp gỡ với các Kitô hữu khác như thế nào?

2. Các cộng đồng Kitô hữu học được gì từ sự khôn ngoan của những người bản địa cũng như từ những truyền thống tôn giáo khác tại nơi bạn sống?

Lời nguyện

Lạy Chúa là Chủ Tể sự sống, Đấng hằng châm sóc muôn loài thụ tạo

và hằng kêu gọi chúng con thực thi công lý và hòa bình,

ước gì sự an toàn của chúng con không đến từ binh lực nhưng đến từ sự tôn trọng.

Ước gì sức mạnh của chúng con không phải là sức mạnh của bạo lực, nhưng là của tình yêu.

Ước gì sự giàu có của chúng con không ở nơi tiền bạc, nhưng là trong chia sẻ.

Ước gì con đường của chúng con không phải là tham vọng, nhưng là sự công bình.

Ước gì chiến thắng của chúng con không đến từ thù hận, nhưng trong sự thứ tha.

Và ước gì sự hiệp nhất của chúng con không đến từ việc kiếm tìm

quyền lực, nhưng từ đời chứng nhân mỏng giòn để thực thi thánh ý Ngài.

Ước gì với lòng tự tin cởi mở, chúng con biết bảo vệ phẩm giá của mọi loài thụ tạo, biết chia sẻ lương thực của tình đoàn kết, công bằng và bình an, hôm nay và mãi mãi.

Chúng con cầu xin điều ấy nhân danh Đức Giêsu, Con Chí Thánh của Cha, anh cả của chúng con; dù đã từng là nạn nhân của bạo lực, nhưng ngay cả khi bị treo cao trên thập giá, Người vẫn ban chochúng con ơn tha thứ. Amen.

(Phỏng theo lời nguyện của một Hội nghị đại kết ở Brazil, kêu gọi chấm dứt nghèo đói như bước đầu tiên trên con đường đi đến hoà bình nhờ công lý).

 

 

Top