Trưng bày: Chuyên đề "Chum choé cổ"

Trưng bày: Chuyên đề "Chum choé cổ"

TỔNG GIÁO PHẬN
TP. HỒ CHÍ MINH
BAN VĂN HOÁ

TRƯNG BÀY
CHUYÊN ĐỀ: "CHUM CHOÉ CỔ"

Như chúng ta đã biết: Loài người có mặt là đã phải tìm mọi cách để làm ra những đồ chứa dựng, là những vật dụng cần thiết và gần gũi với con người.

Trong trưng bày chuyên đề kỳ này, Ban Văn Hoá thuộc Tổng Giáo phận TPHCM sẽ thực hiện trưng bày những chum, choé cổ.

Địa điểm: Nhà Truyển Thống Giáo phận
số 6 Bis Tôn Đức Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: 16/8 - 15/10/2014, mở cửa mỗi ngày
Sáng: từ 08g00 - 11g00 l Chiều: 14g00 - 16g00


Top