Toà Thánh gửi thư chúc mừng bổn mạng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Toà Thánh gửi thư chúc mừng bổn mạng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

WGPSG -- Toà Tổng Giám Mục Saigon đã nhận được Thư của Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh gửi mừng Lễ bổn mạng của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Văn thư truyền đạt lời chúc mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Hồng y Pietro Parolin - Quốc Vụ Khanh. Sau đây là toàn văn Thư chúc mừng:

Top