Tình trời, tình đời

Tình trời, tình đời

 

 

 

 

 

 Tình trời, tình đời

Lắt lay cuộc sống qua ngày
Nỗi buồn lãng đãng vơi đầy tháng năm
Vòng đời xoay tít băn khoăn
Âm dương hòa quyện, trắng đen cuộc đời
Giằng co tiếng khóc, tiếng cười
Nhìn sau, có trước – Đứng, ngồi không yên
Tình trời đất vẫn vẹn nguyên
Nắng mưa cũng chẳng làm phiền thời gian
Chỉ người xao xuyến bất an
Vì còn lầm lạc nên oan trái đời
Càn khôn suy phục Chúa Trời
Cúi đầu con nguyện xin Ngài dẫn đưa.

Top