Tìm hiểu Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới 2013

Tìm hiểu Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới 2013

TÌM HIỂU SỨ ĐIỆP
NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2013
CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊ-NÊ-ĐÍC-TÔ XVI

H. Ngày Giới Trẻ Thế Giới còn được gọi là ngày gì?

T. Ngày Giới Trẻ Thế Giới còn được gọi là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

H. Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) năm 2013 sẽ diễn ra khi nào và ở đâu?

T. Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) năm 2013 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7 năm 2013 tại thành phố Rio de Janeiro thủ đô Bra-xin.

H. Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) năm 2013 là Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ bao nhiêu?

T. Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) năm 2013 là Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) lần thứ 28, kể từ ngày được Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II thành lập.

H. Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) 2013 là của Đức Giáo Hoàng nào?

T. Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) 2013 là của Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI. Ngài công bố Sứ điệp này vào ngày 16/11/2012 khi Ngài còn tại chức Giáo Hoàng.

H. Đức Giáo Hoàng nào sẽ hiện diện trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) tại Rio de Janeiro?

T. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ hiện diện trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ)  tại Rio de Janeiro.

H. Chủ đề của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) 2013 của Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI là gì?

T. Chủ đề của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) 2013 của Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI là:  “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”

H. Chủ đề của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) 2013 có xuất xứ từ đâu?

T. Chủ đề của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) 2013 có xuất xứ từ chính Lời của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh nói với các Tông đồ, trong Tin Mừng Mát-thêu, chương 28 cầu 19.

H. Trong Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI triển khai chủ đề như thế nào?

T. Trong Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI triển khai chủ đề qua lời mở đầu và 6 số

Số 1:  Một lời mời gọi cấp bách

Số 2:  Trở nên môn đệ của Đức Ki-tô

Số 3:  Các con hãy ra đi

Số 4:  Hãy qui tụ muôn nước

Số 5:  Hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ

Số 6:  Hãy kiên vững trong đức tin

Số 7:  Với toàn thể Giáo Hội

Số 8: “Lạy Chúa, này con đây”

Và lời kết thúc

H. Trong “lời mở đầu” của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI viết/nói gì với người trẻ?

T. Trong “lời mở đầu” của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI

(a) gửi lời chào đầy niềm vui và yêu thương đến tất cả các người trẻ,

(b) mời gọi các người trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) lần thứ 28 tại Rio de Janeiro (Bra-xin) từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013,

(c) nhắc đến tượng Chúa Giê-su Ki-tô Chúa Cứu Thế tại Rio de Janeiro là một biểu tượng nhiều ý nghĩa,

(d) mời gọi các người trẻ chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 tại Rio de Janeiro (Bra-xin) bằng việc suy niệm trên chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) năm 2013: “Hãy đi và làm cho muôn đân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).

H. Trong tựa đề “một lời mời gọi cấp bách” (số 1) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI viết/nói gì với người trẻ?

T. Trong tựa đề “một lời mời gọi cấp bách” (số 1) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28, Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI đã:

(a) nhắc đến nhiều người đã đóng góp cho việc mở mang Nước Chúa:

“với sự quảng đại bỏ mình, đã có những đóng góp lớn lao cho Nước Thiên Chúa và sự phát triển của thế giới này ngang qua việc công bố Tin Mừng. Được đổ đầy với lòng nhiệt thành, họ đã mang Tin Mừng Tình Yêu được biểu lộ nơi Đức Kitô; họ sử dụng những phương thế và những khả năng yếu kém hơn nhiều so với những gì chúng ta có hôm nay”

(b) nhắc lại tầm quan trọng của đức tin:

Đức tin giúp chúng ta hiểu rằng đời sống của mỗi người là vô giá vì mỗi người trong chúng ta là hoa trái của tình yêu. Thiên Chúa yêu thương mọi người, kể cả những ai đã rời xa hay xem thường Ngài. Thiên Chúa vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Thực vậy, Thiên Chúa đã cho con một của mình chết và sống lại để giải phóng chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Đức Kitô đã sai các môn đệ của mình lên đường để mang niềm vui cứu độ và sự sống mới này đến với muôn dân trên khắp muôn nơi.”

(c) khẳng định sự trông chờ của Giáo Hội nơi người trẻ:

“Tiếp nối sứ mạng Phúc Âm Hoá này, Giáo hội trông chờ nơi các con. Các bạn trẻ thân mến, các con sẽ là những nhà truyền giáo tiên phong trong thời đại của các con.”

(d) nhắc lại sứ điệp của Công Đồng Vatican II và Đức Thánh Cha Phao-lô VI gửi các người trẻ ngày 12 tháng 8 năm 1965:

“Các bạn trẻ nam và nữ thân mến, chính các con là những người mà Công đồng muốn nhắn nhủ những thông điệp cuối cùng của mình. Vì chính các con là những người đã lãnh nhận ngọn đuốc từ tay những người đi trước, là những người sống trong một thế giới có những sự biến chuyển lớn lao chưa từng có trong lịch sử. Chính các con, khi đón nhận các mẫu gương sống động cũng như những lời khuyên nhủ của cha mẹ và thầy cô, các con sẽ là những người khuôn đúc nên xã hội mai sau. Một xã hội mà các con có thể được cứu hay bị diệt vong trong đó. Thông điệp kết thúc với những từ ngữ: “Với lòng nhiệt thành, các con hãy xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn” 

(e) nhấn mạnh rằng:

“hôm nay đây lời gọi này vẫn còn cần thiết”

H. Trong tựa đề “trở nên môn đệ của Đức Ki-tô” (số 2) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI viết/nói gì với người trẻ?

T. Trong tựa đề “trở nên môn đệ của Đức Ki-tô” (số 2) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI

(a) nhắc nhở các người trẻ nhớ kỹ: “ơn gọi truyền giáo gắn liền với hành trình phát triển đức tin”.

(b) khẳng định với các người trẻ điều tối quan trọng:

“Trở nên một nhà truyền giáo nghĩa là gì? Trên hết, nó có nghĩa là trở nên môn đệ của Đức Ki-tô. Nó có nghĩa là lắng nghe sự mới mẻ trong lời mời gọi theo Ngài và cậy dựa vào Ngài: “Hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Một người môn đệ là người chú ý đến lời của Đức Giê-su; người hiểu rằng Đức Giê-su là Thầy và là Đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi hiến mạng sống mình vì chúng ta. Vì thế, mỗi một người trong chúng ta nên để cho mình được khuôn đúc bởi lời của Thiên Chúa mỗi ngày. Điều này làm cho chúng ta trở thành bạn của Thiên Chúa, Đức Giê-su, và có thể dẫn những người trẻ khác đến và trở nên bạn với Ngài.”

(c) khuyến khích các người trẻ:

“Cha khuyến khích các con hãy nhớ đến những quà tặng đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, để đến lượt mình, các con cũng có thể trao ban cho người khác. Hãy đọc lại lịch sử cá nhân đời mình. Hãy ý thức về những di sản tuyệt các con đã lãnh nhận được từ các thế hệ trước. Có rất nhiều người, được đổ đầy bởi niềm tin, đã can đảm để trao ban đức tin cho dẫu phải đối diện với bao nhiêu thử thách và hiểu lầm. Chúng ta đừng bao giờ quên mình là những mắt xích quan trọng trong một dây chuyền vĩ đại nơi đó những người nam và người nữ đã thông truyền chân lý đức tin và họ cần chúng ta để có thể thông truyền nó cho người khác. Trở nên một nhà truyền giáo giả thiết một sự hiểu biết về di sản này, đức tin của Giáo Hội. Thật cần thiết để ý thức rằng các con tin vào điều gì để có thể công bố điều đó.”

H. Trong tựa đề “các con hãy ra đi” (số 3) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI viết/nói gì với người trẻ?

T. Trong tựa đề “các con hãy ra đi” (số 3) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI

(a) nhắc lại lệnh truyền của Chúa Giê-su Ki-tô:

"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,15-16).

(b) nêu một cách hiểu chính xác và sâu sắc về Phúc Âm hóa:

“Phúc Âm hoá có nghĩa là mang Tin Mừng Cứu Độ đến cho người khác và giúp họ hiểu rằng Tin Mừng chính là một con người: Đức Giê-su Ki-tô. Khi tôi gặp gỡ Ngài, khi tôi khám phá ra Thiên Chúa đã cứu độ tôi và Ngài yêu tôi biết dường bao. Lúc đó, tôi cảm thấy không chỉ khao khát nhưng còn là một nhu cầu để làm cho Thiên Chúa được người khác biết đến. Khởi đầu Tin Mừng của Thánh Gio-an, chúng ta thấy Anrê, sau khi gặp Đức Giê-su đã lập tức dẫn người em mình là Simon đến với Ngài (Ga 1,40-42). Phúc Âm hoá luôn khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Những người đã đến với Đức Giê-su và đã kinh nghiệm về tình yêu của Ngài, lập tức họ sẽ muốn chia sẻ vẻ đẹp và niềm vui phát sinh từ tình bạn có được với Đức Ki-tô. Càng biết về Đức Giê-su, chúng ta càng muốn nói về Ngài. Càng thưa chuyện với Đức Ki-tô, chúng ta càng khao khát để nói về Ngài. Càng để Đức Giê-su chiếm đoạt mình, chúng ta càng khao khát lôi kéo người khác về với Ngài.”

(c) nhắc đến tầm quan trọng của các Bí Tích và Chúa Thánh Thần:

“Ngang qua Bí Tích Rửa Tội, Bí tích mang cho chúng ta sự sống mới, Chúa Thánh Thần cư ngụ nơi chúng ta và Ngài thắp lên ngọn lửa trong tâm trí và con tim ta. Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho chúng ta biết Thiên Chúa và giúp chúng ta đi sâu với tình bạn với Đức Ki-tô. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng khích lệ chúng ta làm điều thiện, phục vụ người khác và từ bỏ mình. Qua Bí Tích Thêm Sức, chúng ta được trở nên mạnh mẽ nhờ ơn huệ của Thánh Thần để có thể làm chứng cho Tin Mừng một cách trưởng thành hơn. Do đó, chính Thánh Thần của tình yêu là nguồn trợ lực cho sứ mạng chúng ta. Thánh Thần thúc đẩy chúng ta biết “đi ra” khỏi mình và “ra đi” để loan truyền Tin Mừng”.

(d) khuyên các người trẻ:

“Các con hãy để cho chính mình được dẫn dắt bởi tình yêu Thiên Chúa. Hãy để cho tình yêu đó giúp các con vượt qua mọi khuynh hướng khép kín lại nơi thế giới, nơi các vấn đề và thói quen của mình. Hãy can đảm để “đi ra” khỏi mình, “để đến” với người khác và chỉ cho họ thấy con đường gặp gỡ Thiên Chúa.”

H. Trong tựa đề “hãy qui tụ muôn nước” (số 4) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI viết/nói gì với người trẻ?

T. Trong tựa đề “hãy qui tụ muôn nước” (số 4) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI

(a) lưu ý các người trẻ về nhu cầu truyền giáo và kêu gọi họ ra đi:

“Các con hãy mở mắt và nhìn xem xung quanh mình vẫn còn đó biết bao nhiêu người trẻ không tìm thầy ý nghĩa của cuộc đời. Hãy ra đi! Đức Giêsu cần các con. Hãy để cho chính mình bị bắt chộp và bị lôi kéo bởi tình yêu của Ngài. Hãy ở lại để phục vụ tình yêu lớn lao này vì nhớ đó tình yêu này có thể vươn tới mọi người, đặc biệt là những người “ở xa”.

(b) lưu ý các người trẻ về các lãnh vực cần họ dấn thân:

“Các quốc gia” mà chúng ta được mời gọi để đi đến, không chỉ là những quốc gia trên thế giới nhưng cũng chính là những lãnh vực khác nhau trong đời sống chúng ta, như gia đình, cộng đoàn, môi trường học đường và làm việc, các nhóm bạn và những nơi chúng ta trải qua thời gian rảnh rỗi của mình. Việc công bố Tin Mừng trong niềm vui có nghĩa là Tin Mừng được công bố cho mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta, không có một loại trừ nào.”

(c) cách riêng hai lãnh vực:

“truyền thông xã hội, cụ thể là thế giới mạng” và “du lịch và di dân”

H. Trong tựa đề “hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (số 5) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI viết/nói gì với người trẻ?

T. Trong tựa đề “hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (số 5) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI
(a) nhắc lại lời của chính Chúa Ki-tô:

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,19-20).

(b) kêu gọi các người trẻ tự vấn về hành động truyền giáo:

“Con đường để làm cho muôn dân trở thành môn đệ là thông qua Phép Rửa và việc học giáo lý. Như vậy, để dẫn người khác đi vào cuộc gặp gỡ với Đức Giê-su trước hết phải là một cuộc gặp gỡ sống động ngang qua Lời và các Bích Tích. Theo cách này, họ có thể tin vào Ngài; họ có thể đi đến việc biết Người và sống trong ân sủng của Ngài. Cha muốn mỗi người trong các con hãy tự vấn chính mình: Tôi đã bao giờ có đủ can đảm để đề nghị một người trẻ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội chưa? Tôi đã bao giờ mời gọi ai đó dấn thân vào hành trình khám phá niềm tin Ki-tô giáo chưa? Các bạn thân mến, đừng e ngại đề nghị một cuộc gặp gỡ với Đức Ki-tô cho con người trong thời đại hôm nay. Hãy cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ chỉ cho các bạn con đường để hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn, và để trở nên đầy sáng tạo trong việc công bố Tin Mừng.”

H. Trong tựa đề “kiên vững trong đức tin” (số 6) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI viết/nói gì với người trẻ?

T. Trong tựa đề “kiên vững trong đức tin” (số 6) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI

(a) mời các người trẻ đi sâu vào cầu nguyện và các Bí Tích nhất là Bí Tích Thánh Thể:

“Vì thế cha mời gọi các con hãy bén rễ trong cầu nguyện và trong các Bí Tích…. Các con hãy biết tìm đến Thánh Thể là nguồn mạch của đời sống đức tin và của chứng tá Ki-tô hữu của chúng con. Hãy trung thành tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật và bất cứ khi nào có thể. Năng chạy đến với Bí tích Hòa Giải: là một cuộc gặp gỡ quý báu với Lòng Thương Xót Chúa, hằng đón nhận chúng ta, thứ tha và đổi mới con tim chúng ta trong tình yêu. Nếu chúng con chưa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, đừng ngần ngại để lãnh nhận Bí tích ấy, chuẩn bị mình với việc quan tâm và dấn thân. Giống như Bí tích Thánh Thể, Bí tích Thêm Sức là bí tích của sứ mạng, bởi lẽ Bí tích ấy trao cho chúng ta sức mạnh và tình yêu của Thần Khí, để chúng ta tuyên xưng đức tin mà không còn sợ hãi. Cha khuyên các con hãy thực hành chầu Thánh Thể. Thời gian các con lắng nghe và thưa chuyện với Chúa Giê-su hằng hiện diện trong Mình Thánh sẽ trở nên nguồn lực mới mẻ lòng hăng say mới trong truyền giáo.”

(b) khuyến khích các người trẻ kiên trì trong đức tin:

“Cha khuyến khích các con hãy kiên trì trong đức tin, tin chắc rằng Đức Ki-tô hằng ở cạnh bên các con trong mọi cơn gian nan thử thách. Ngài hằng lặp đi lặp lại với các con rằng “Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người đời sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế” (Mt 5, 11-12).

H. Trong tựa đề “với toàn thể Giáo hội” (số 7) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI viết/nói gì với người trẻ?

T. Trong tựa đề “với toàn thể Giáo hội” (số 7) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI

(a) nhắc các người trẻ nhớ đến chiều kích cộng đoàn của ơn gọi:

“Không ai có thể làm chứng cho Tin Mừng một mình. Đức Giê-su đã sai các môn đệ vào sứ vụ cùng với nhau. Ngài nói với họ trong số nhiều, khi nói: “Các con hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” Chứng tá của chúng ta thường được trao ban với tư cách là thành viên của một cộng đoàn, và sứ mạng của chúng ta chỉ sinh hoa trái nhờ vào sự thông hiệp với Giáo Hội.”
(b) diễn tả lòng biết ơn của ơn gọi của Người đối với các nhà truyền giáo:

“Tại đây, cha không thể không diễn tả lòng biết ơn của mình đối với món quà lớn lao của những nhà truyền giáo, những người đã dâng hiến toàn bộ cuộc đời của mình cho công cuộc công bố Tin Mừng đến tận cùng thế giới. Cha cũng tạ ơn Chúa vì các linh mục, các tu sĩ, những người đã dâng hiến mình trọn vẹn để Đức Giê-su Ki-tô được biết đến và được yêu thương. Ở đây, cha cũng muốn khuyến khích những người trẻ, những người được Thiên Chúa kêu gọi hãy nhiệt thành dấn thân vào sứ mạng: “cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20,35). Vì đối với những ai từ bỏ mọi thứ để theo Ngài, Đức Giêsu đã hứa ban cho họ gấp trăm ở đời này cùng với sự sống vĩnh cửu ở đời sau (Mt 19,29).

Cha cũng tạ ơn Chúa vì tất các những người giáo dân nam nữ, những người đã nỗ lực hết mình để trở thành nhà truyền giáo bất cứ nơi nào họ đến, dù là ở nhà hay công sở, để Đức Giê-su Ki-tô được yêu mến và được phục vụ và để Nước Thiên Chúa được lớn lên. Một cách đặc biệt, cha nghĩ về những người đang làm việc trong các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, chính trị và tài chính, và trong nhiều lĩnh vực khác của tông đồ giáo dân. Đức Giê-su cần sự dấn thân và sự làm chứng của các con. Cho dẫu là khó khăn hay thiếu sự hiểu biết, các con đừng để mình bị nản chí trong việc mang Tin Mừng của Đức Giê-su đến bất cứ nơi đâu mà các con hiện diện. Mỗi người trong các con là một mảnh ghép quý giá trong bức tranh Mosiac của công cuộc loan báo Tin Mừng.”

H. Trong tựa đề “lạy Chúa này con đây” (số 8) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI viết/nói gì với người trẻ?

T. Trong tựa đề “lạy Chúa này con đây” (số 8) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI

(a) nhắc lại lời của ngôn sứ I-sai-a thưa với Chúa, để các người trẻ làm theo:

“Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con!” (Is 6,8).

H. Trong “lời kết thúc” của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI viết/nói gì với người trẻ?

T. Trong “lời kết thúc” của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI

(a) dâng lên lời cầu xin với Đức Maria là Ngôi Sao của công cuộc Tân Phúc Âm hóa, để xin Mẹ đồng hành với mỗi người trong sứ mạng làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa.

(b) ban phép lành Tòa Thánh cho từng người trong Giới Trẻ.Giêrônimô Nguyễn Văn Nội trình bày.

 

 

 

 

Top