Thơ: Đức Maria - Hoàng Thái Hậu (Lễ Mẹ Thiên Chúa)

Thơ: Đức Maria - Hoàng Thái Hậu (Lễ Mẹ Thiên Chúa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỨC MARIA – HOÀNG THÁI HẬU
(Lễ Mẹ Thiên Chúa)
 

Vinh phúc thay! Dạ cưu mang Thầy,
Dòng sữa ngọt vú cho Thầy bú.
Hòa trong tiếng gió vi vu,
Thiết tha lòng mẹ lời ru ân tình.
 
Maria - giữ mình dâng hiến,
Trọn cuộc đời khấn nguyện khiết trinh.
Cưu mang Thánh Tử uy linh,
Hạ sinh ra Vị Cứu Tinh nhân trần.
 
Các mục đồng nhanh chân tiến bước,
Tìm đến nơi quỳ trước Hài Nhi.
Tôn vinh Thiên Chúa quyền uy,
Mẹ hằng ghi khắc gẫm suy trong lòng.
 
Ôi! Hồng phúc đêm đông linh thánh,
Mẹ hạ sinh Thiên Chúa Ngôi Hai.
Yêu con từ lúc hoài thai,
Ẵm bồng dưỡng dục hình hài Con Yêu.
 
Dù gian khổ tiêu điều cuộc sống,
Tiếng “Xin Vâng” sống động, chuyên cần.
Yêu Lời Chúa, mến tha nhân,
Chu toàn Thánh Ý xứng danh Mẹ hiền.

Trước nhan Mẹ uy quyền thánh đức,
Uy danh Mẹ rất mực cao quang.
Mẹ Thiên Chúa - Nữ Vương Thiên Đàng,
Lắng nghe con thảo trần gian khẩn cầu.
 
Xin đoái thương cầu bầu phù trợ,
Chí trung kiên chống đỡ ba thù.
Noi gương Mẹ sống khiêm nhu,
Lương tâm trong sáng chỉnh tu xác hồn.
 
Dù hiểm nguy bào mòn ý chí,
Lời Chúa là vũ khí đời con.
Bão giông chuyển núi dời non,
Dưới tà áo Mẹ giúp con kiên trì.
 
Sống thẳng ngay sợ chi bạo lực,
Tâm hồn con chính trực sáng trong.
Dù lận đận, kiếp long đong,
Để Chúa sinh hạ giữa lòng trần gian.
 
Hoàng Thái Hậu hào quang tươi sáng,
Nghe Thánh Danh Chư Thánh khấu đầu.
Ma vương quỷ sứ trốn sâu,
Nữ Trinh toàn thắng đạp đầu Satan.
 
Thánh Danh Mẹ rất cao sang
Hào quang Mẹ tỏa tuôn tràn phúc ân
Mẹ Thiên Chúa – Mẹ nhân trần...

Top