Thần lương no thỏa

Thần lương no thỏa

WGPSG -- “Thịt tôi thật là của ăn và
máu tôi thật là của uống” (Ga 6, 55).

Đức Giêsu sẵn lòng chịu chết
Cho con người được sống bình an
Lữ hành sa mạc trần gian
Man na Thánh Thể tuôn tràn sức thiêng

Chúa quả quyết Thịt và Máu Ngài
Bánh trao ban sự sống thần linh
Người thương mạc khải chính mình
Ngôi Lời Nhập thể hạ sinh xuống trần

Máu Thịt Người thần lương no thỏa
Cơn đói lòng nhân loại chúng ta:
Những người yêu Chúa sâu xa
Càng khao khát Chúa thiết tha vô bờ

Bao hối nhân mong chờ đói khát
Người bao dung án phạt thứ tha
Chữa lành biến đổi giao hòa
Xây tình hiệp nhất ngôi nhà yêu thương

Thương bao kẻ lầm đường lạc lối
Không biết mình đói khát tình Cha
Lời Người sai phái chúng ta
Hãy đem họ đến đầy nhà Giêsu

Tín hữu Chúa tâm tư thành khẩn
Đến với Ngài lãnh nhận thần lương
Giêsu Thánh Thể yêu thương
Ẩn mình sống động trên đường thế nhân

Tín hữu Chúa chuyên cần cuộc sống
Từ bàn tiệc Thánh Thể hiệp thông
Chia cơm sẻ áo mở lòng
Giúp người nghèo đói đang mong cậy nhờ

Top