Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2012 (Ngày thứ bảy)

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2012 (Ngày thứ bảy)

Tất cả chúng ta sẽ được biến đổi
nhờ cuộc chiến thắng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta
(1 Cr 15, 51-58)
Do Hội Đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu
và Ủy Ban Đức tin và Hiến pháp của Hội đồng Đại kết các Giáo hội
đồng soạn thảo và phát hành
SUY NIỆM KINH THÁNH VÀ LỜI NGUYỆN TRONG TÁM NGÀY
Ngày Thứ Bảy
Chủ đềĐược biến đổi nhờ Người Mục Tử Tốt Lành
Lời Chúa: Hãy chăm sóc chiên của Thầy (Ga 21,17)
Các bài đọc
1 Sm 2,1-10: Vì con người đâu phải mạnh mà thắng.
Tv 23: Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Ep 6,10-20: Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa.
Ga 21, 15-19: Hãy chăm sóc chiên của Thầy.
Suy niệm
Để chiến thắng đau khổ, người ta cần có sự trở giúp từ trên cao và sự trợ giúp này được trao ban nhờ lời cầu nguyện. Bà Anna đã tìm được sức mạnh trong lời cầu nguyện đó là chủ đề chính trong chương thứ nhất sách Samuel. Ơ chương thứ hai, chúng ta sẽ bắt gặp lời cầu nguyện tạ ơn của Bà. Bà Anna hiểu rằng một số biến cố trong cuộc đời của Bà chỉ có thể xảy ra nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa. Chính vì Thiên Chúa muốn mà Bà Anna và chồng Bà đã được làm cha làm mẹ. Bản văn này là một minh chứng về một lòng tin không lay chuyển mà người ta vẫn có thể có được trong hoàn cảnh thất vọng. Đó là một minh chứng về sự chiến thắng.
Người Mục Tử Tốt Lành trong Thánh vịnh 23 đã dẫn dắt và nâng đỡ đoàn chiên, cả trong những nơi u tối, bằng sự hiện diện của mình. Những người đặt lòng tin tưởng nơi Chúa thì không có gì sợ hãi, ngay cả trong đêm tối của đổ vỡ hay chia rẽ, bởi vì Vị Mục Tử sẽ dẫn đưa họ tới đồng cỏ xanh của sự thật để tất cả họ được cư ngụ trong nhà Thiên Chúa.
Trong thư gửi tín hữu Ephêsô, thánh Phaolô khích lệ chúng ta tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người và để có được điều này chúng ta cần trang bị những vũ khí thiêng liêng: chân lý, sự công chính, lòng hăng say loan báo Tin mừng, đức tin, ơn cứu độ, lời Chúa, mọi lời cầu nguyện và mọi tiếng van nài.
Đức Giêsu phục sinh mời gọi Phêrô, và qua Phêrô tới tất cả các môn đệ, nhận ra tình yêu của người chủ chăn duy nhất chân thật. Nếu anh yêu mến Thầy, Hãy chăm sóc chiên của Thầy! Nói cách khác, anh hãy nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc và củng cố đoàn chiên bởi vì chúng là chiên của Thầy và chúng thuộc về Thầy. Hãy là người phục vụ tốt lành của Thầy và hãy coi sóc những ai yêu mến Thầy và nghe theo tiếng Thầy. Hãy dạy cho họ biết yêu thương nhau, cộng tác với nhau và can đảm trước những khúc quanh, khúc rẽ của cuộc đời.
Nhờ ơn Chúa, điều mà chúng ta đã xác tín nơi Chúa Kitô, buộc chúng ta cùng nhau hành động cho sự hiệp nhất. Chúng ta sẽ có thái độ và sự hiểu biết cần thiết để làm chứng cho Ngài! Nhưng chúng ta có muốn điều ấy không? Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng đã dùng cả cuộc đời, lời giảng dạy và gương lành để làm cho những ai đặt niềm tin tưởng vào ân sủng và sự trợ giúp của Ngài được nên vững mạnh, cũng mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài cách vô điều kiện. Như thế, một khi đã được củng cố, chúng ta cũng có thể giúp nhau trên con đường hiệp nhất. Vậy chúng ta hãy tìm sức mạnh trong Chúa để có thể củng cố người khác cũng bằng chính chứng từ yêu thương.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa là Cha hết mọi người. Nơi Đức Giêsu, Con Cha, Cha đã mời gọi chúng con làm thành đoàn chiên duy nhất. Đức Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành, đã mời gọi chúng con đến nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi và dẫn chúng con tới nguồn nước êm đềm và bổ sức cho chúng con. Xin giúp chúng con trên con đường theo Ngài cũng biết chăm sóc những người anh em khác để mọi người có thể nhận ra nơi chúng con, tình yêu của Vị Mục Tử duy nhất là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Cha và Chúa Thánh Thấn đến muôn thủa muôn đời. Amen.
Gợi ý suy tư
1. Vị Mục Tử Nhân Lành đã mời gọi chúng ta khích lệ, củng cố và tăng cường niềm tin cho những người đã đánh mất niềm tin thế nào?
2. Làm thế nào để các Kitô hữu thuộc các truyền thống khác nhau nhưng cùng tuyên xưng vào Chúa Giêsu Kitô và cùng làm chứng cho Ngài có thể giúp nhau nên vững mạnh?
3. Lời khích lệ của thánh Phaolô có thể có ý nghĩa nào đối với chúng ta ngày nay: “Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa…hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa”?
NHỮNG GỢI Ý PHỤ THÊM CHO PHẦN CỬ HÀNH NGHI THỨC
Ngày Thứ Bảy
Được biến đổi nhờ Người Mục Tử Tốt Lành
Cs: Thiên Chúa đã không bỏ rơi chúng ta. Nhưng Ngài đã dùng cây gậy mục tử mà hướng dẫn chúng ta tới những kinh nghiệm của sự sống. Ngài là Mục Tử Nhân Lành. Chính vì thế chúng ta cùng thưa lên rằng: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa!
Cđ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa!
Cs: Vì sự sống và tất cả những hồng ân mà Chúa đã trao ban để làm cho chúng con nên vững mạnh
Cđ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa!
Cs: Vì Chúa đã ban lời Ngài cho chúng con
Cđ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa!
Cs: Vì Chúa đã giúp chúng con kiên nhẫn trong đức tin
Cđ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa!
Cs: Vì Chúa đã ban cho chúng con những nhân chứng Tin mừng đầy tin tưởng
Cđ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa!
Cs: Vì tất cả những gì Chúa ban mà chúng con không thể đếm được hay chưa thể thực hiện được
Cđ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa!
Cs: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã tuôn đổ xuống trên chúng con để chúng con khỏi phải gục ngã trên đường hay buông xuôi trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Cđ: Amen.
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top