Phỏng vấn Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết - Một trong những nhà sưu tập cổ vật hàng đầu Việt Nam

Phỏng vấn Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết - Một trong những nhà sưu tập cổ vật hàng đầu Việt Nam

Phỏng vấn Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết - Một trong những nhà sưu tập cổ vật hàng đầu Việt Nam

TGPSG -- Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết nổi tiếng với bộ sưu tập đèn cổ. Bộ sưu tập này đã được Bảo tàng Lịch sử TP.HCM trưng bày và tạo tiếng vang lớn. Cha Giuse đã trao bộ sưu tập quý giá này cho Giáo hội. Sau đây là bài phỏng vấn cha Giuse được thực hiện ngày 19.3.2022 trước khi cha qua đời ngày 14.6.2022.

Xem: Lễ an táng Cha cố Giuse Nguyễn Hữu Triết.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top