Những năm Mão trong lịch sử Giáo hội tại Việt Nam

Những năm Mão trong lịch sử Giáo hội tại Việt Nam

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO 2011:

Những năm Mão trong lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam

WHĐ (29.1.2011) – Nhân dịp Xuân về, trước thềm Năm mới Tân Mão 2011, WHĐ điểm lại một số sự kiện của lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam diễn ra trong các năm Mão, từ những ngày đầu tiên - khi hạt giống Tin Mừng được gieo vãi trên quê hương Việt Nam...

Thế kỷ XVI

1591 – Tân Mão:

Cha Ordoñez de Cevallos dạy giáo lý và ban phép Thánh Tẩy cho công chúa Mai Hoa.

Thế kỷ XVII

1627 – Đinh Mão:

Cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) ra Đàng Ngoài truyền giáo và từ Thanh Hóa lên Thăng Long yết kiến Chúa Trịnh Tráng.

1639 – Kỷ Mão:

Chúa Nguyễn Phúc Lan ra sắc chỉ cấm đạo.

1663 – Quý Mão:

Chúa Trịnh Tạc ra sắc chỉ cấm đạo.

Thế kỷ XVIII

1711 – Tân Mão:

Dòng Phanxicô trở lại hoạt động tại Ðàng Trong sau một thời gian tạm gián đoạn.

1795 – Ất Mão:

Nhà Tây Sơn liên tiếp ra hai sắc chỉ cấm đạo.

Thế kỷ XIX

1855 – Ất Mão:

– Vua Tự Đức ra sắc chỉ cấm đạo 1855 (trong tổng số 13 sắc chỉ).

– Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), chết rũ tù ngày 15-07 tại Mỹ Tho, dưới đời vua Tự Ðức.

Thế kỷ XX

1939 – Kỷ Mão:

Phủ doãn Tông tòa Lạng Sơn được Tòa Thánh nâng lên hàng Giáo phận Tông tòa (ngày 11-07), và bổ nhiệm Ðức cha Felix Hedde (Minh) làm Đại diện Tông tòa.

1951 – Tân Mão:

– Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Gioan Baotixita Trần Hữu Đức làm Đại diện Tông tòa Giáo phận Vinh.

– Công đồng Đông Dương nhóm họp tại Hà Nội (từ ngày 5 đến 10-11-1951), dưới sự chủ tọa của Đức Khâm sứ Tòa Thánh John Dooley. Tham dự Công đồng có 13 giám mục của các giáo phận Việt Nam và Căm-bốt. Công đồng đã gửi Thư chung đến cộng đồng Dân Chúa, trong đó nhấn mạnh phải học hỏi Học thuyết xã hội của Hội Thánh và “đề phòng nạn cộng sản vô thần duy vật”.

– Ngày 29-04-1951, Ðức Piô XII tôn phong 25 vị tử đạo VN lên hàng Chân phước.

1963 – Quý Mão:

– Tòa Thánh thiết lập Giáo phận Đà Nẵng và bổ nhiệm Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi là Giám mục tiên khởi.

– Tòa Thánh bổ nhiệm các Đức Giám mục: Ðức cha Phaolô Trần Ðình Nhiên (GM phó GP Vinh), Ðức cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn (TGP phó TGP Hà Nội), Đức cha Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng (GM GP Bắc Ninh).

1975 – Ất Mão:

– Tòa Thánh thiết lập Giáo phận Phan Thiết (30-01) và đặt Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa làm Giám mục tiên khởi (được tấn phong ngày 5-04).

– Tòa Thánh bổ nhiệm các Đức Giám mục: Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm (ngày được bổ nhiệm: 17-03, GM GP Đà Lạt), Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc (27-03, GM phó GP Kon Tum), Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (25-04, GM GP Nha Trang), Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (24-04, TGM phó TGP Sài Gòn), Đức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần (GM phó GP Long Xuyên), Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách (6-06, GM phó GP Đà Nẵng), Ðức cha Emmanuel Lê Phong Thuận (6-06, GM phó GP Cần Thơ), Đức cha Anrê Nguyễn Văn Nam (6-06, GM phó GP Mỹ Tho), Đức cha Phêrô Phạm Tần (được bổ nhiệm ngày 17-03-1959, được tấn phong ngày 22-06-1975, GM GP Thanh Hóa), Ðức cha Ðaminh Lê Hữu Cung (28-04, GM GP Bùi Chu), Ðức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật (16-06, GM phó GP Xuân Lộc), Ðức cha Raphael Nguyễn Văn Diệp (15-08, GM phó GP Vĩnh Long), Ðức cha Stêphanô Nguyễn Như Thể (5-09, TGM phó TGP Huế).

– Tháng 8, Đức Khâm sứ Toà Thánh Henri Lemaître và các linh mục thừa sai ngoại quốc bị buộc rời khỏi Việt Nam.

– Các Giám mục miền Nam họp tại Trung tâm Công giáo (15-12).

1987 – Đinh Mão:

– Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn hoạt động trở lại sau 5 năm tạm ngưng (8-02).

– Phái đoàn Giáo hội Chính thống Nga thăm TGP Sài Gòn (24-11).

1999 – Kỷ Mão:

– Tòa Thánh bổ nhiệm các Đức Giám mục: Ðức cha Phêrô Trần Ðình Tứ (được Tòa Thánh bổ nhiệm ngày 5-11-1998, được Đức Gioan Phaolô II tấn phong ngày 6-01-1999 tại Rôma, GM GP Phú Cường), Ðức cha Phaolô Bùi Văn Ðọc (26-03, GM GP Mỹ Tho), Ðức cha Giuse Ngô Quang Kiệt (3-06, GM GP Lạng Sơn), Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu (3-06, GM phó GP Long Xuyên), Ðức cha Phêrô Nguyễn Soạn (3-06, GM GP Quy Nhơn).

– Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 26 (ngày 19-04) về các hoạt động tôn giáo; dư luận các tôn giáo tỏ ý bất đồng.

– Phái đoàn Toà Thánh sang VN và làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ (từ 15 đến 19-3).

– Lễ bế mạc Năm Toàn xá 200 năm Đức Mẹ La Vang và Đại hội hành hương lần thứ 25 tại Huế (từ 13 đến 15-8).

– Phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thăm Việt Nam. Phái đoàn do Đức TGM J.A. Fiorenza, Chủ tịch, dẫn đầu (từ 26-8 đến 2-9).

– Hội đồng Giám mục VN họp thường niên tại Nha Trang (từ 11 đến 17-10).

– Toạ đàm về Chữ Hiếu do Toà Tổng giám mục Huế tổ chức (từ 26 đến 29-10).

– 25 giáo phận cử hành lễ Khai mạc Năm Thánh 2000 (25-12).

Top